Powstanie las węglowy

Powstanie las węglowy w nadleśnictwie Babki

Niekonwencjonalny las, czyli las węglowy powstanie na terenie obejmującym 17,76 ha w obszarze Nadleśnictwa Babki – poinformował Volkswagen Poznań (VWP). – Dzięki wspólnym staraniom Volkswagen Poznań, dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Babki oraz z Instytutu Badawczego Leśnictwa tu, w bliskim sąsiedztwie naszego zakładu powstanie pierwszy w Poznaniu ekosystem leśny o zwiększonej chłonności dwutlenku węgla. W długiej perspektywie będzie poprawiał jakość powietrza w mieście. To pierwszy tego typu projekt leśno-badawczy na terenie Poznania. Chcemy, żeby Poznań miał swój las przyszłości! – podkreślił Dietmar Mnich, prezes Zarządu Volkswagen Poznań.

Co to jest las węglowy?

Las węglowy to las gospodarczy, w którym prowadzi się dodatkowe działania w celu zwiększenia pochłaniania CO2 z atmosfery oraz jego magazynowania – tłumaczy VWP. – Idea jaka przyświeca nam wszystkim, to maksymalne wykorzystanie potencjału lasów do magazynowania dwutlenku węgla. Ma to szczególne znaczenie w kontekście postępujących zmian klimatycznych i problemów jakie z tego względu dotykają Wielkopolskę. Poprzez wzmacnianie naturalnych zdolności lasów do pochłaniania CO2 z atmosfery, chcemy ograniczyć negatywne skutki zmian klimatu – wyjaśnia Jacek Kokociński, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu ds. Ekonomicznych.

Jakie działania i zabiegi prowadzi się by uzyskać las węglowy?

Koncepcja lasu węglowego zakłada prowadzenie ukierunkowanych działań i zabiegów leśnych w kilku obszarach – wskazuje VWP. Wśród nich firma wylicza wprowadzenie nowego, młodego pokolenia lasu do lasów średniowiekowych. Polega to na dosadzeniu zróżnicowanych gatunków drzew liściastych, które w przyszłości będą mogły stanowić drugie piętro lasu np. Dębów i buków. Następnym elementem jest wprowadzanie podszytu (nasadzeń krzewów i drzew w celu zwiększenia biomasy kumulującej dwutlenek węgla na 1ha), a także odtwarzanie terenów podmokłych, ponowne zalewanie obszarów, co zmniejsza emisję dwutlenku węgla z torfowisk, które są jego ogromnym magazynem. Kolejne działanie to stosowanie „obsiewu naturalnego” obok tradycyjnego sadzenia młodych drzewek przy jednoczesnej minimalizacji ingerencji człowieka. Stosuje się także  nasadzenia gatunków szybkorosnących, jak daglezja, które w stosunkowo krótkim czasie są w stanie znacznie zwiększyć swoja biomasę wiążąc CO2 z atmosfery.

Jakie gatunki będą współtworzyć las węglowy pod Poznaniem?

Według producenta samochodów, w wyniku tego typu działań efektywność środowiskowa i zdolność lasu do kumulowania dwutlenku węgla znacząco wzrośnie. – Projekt realizowany wspólnie z Volkswagen Poznań opiera się na doświadczeniach naukowych zebranych w drodze badań prowadzonych w Leśnych Gospodarstwach Węglowych na terenie całego kraju. Zgodnie z wynikami naszych dotychczasowych analiz każdy hektar lasu, na którym zostanie wykonane działanie dodatkowe pochłonie więcej ok. 37 ton węgla w okresie 30 lat. Dodatkowo wszystkie podejmowane działania będą jednocześnie wywierały korzystny wpływ na bioróżnorodność – podkreśla dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek, adiunkt w Zakładzie Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Przygotowywany las węglowy obejmie teren o powierzchni 17,76 ha, na obszarze Leśnictwa Kobylepole. – W ramach zaplanowanych działań zostaną posadzone sadzonki daglezji zielonej (1200 sztuk), dębu bezszypułkowego (2400 sztuk), cisa pospolitego (1600 sztuk), jodły pospolitej (2000 sztuk), buka pospolitego (16 000 sztuk) oraz gatunków biocenotycznych, takich jak m.in.: głóg jednoszyjkowy, jarząb pospolity, śliwa tarnina – wylicza Robert Okińczyc, nadleśniczy Nadleśnictw Babki.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. VWP

reklama

reklama

 

partner merytoryczny