Potrzeba ochrony ptaków drapieżnych

Potrzeba ochrony ptaków drapieżnych

W dyskusjach, których tematem jest potrzeba ochrony ptaków drapieżnych podkreślana jest zwykle rola bioindykacyjna (wskaźnikowa) tych gatunków. Drapieżniki są tam, gdzie mają co jeść, co oznacza, że gniazdują w miejscach, które są bogatymi siedliskami. To powszechnie znane podejście nie zadowoliło jednak badaczy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UP) i Uniwersytetu Szczecińskiego, a wyniki ich dociekań ukazały się właśnie na łamach amerykańskiego czasopisma Ecology (Maciorowski G., Jankowiak Ł., Sparks T.H., Polakowski M. & Tryjanowski P. Biodiversity hot-spots at a small scale: the importance of eagles’ nests to many other animals. Ecology, doi.org/10.1002/ecy.3220).

Potrzeba ochrony ptaków drapieżnych – ich gniazda to małe centra bioróżnorodności

– Od ponad 30 lat prowadzimy badania rzadkich ptaków szponiastych i gatunków im towarzyszących na obszarze Bagien Biebrzańskich – największych torfowisk niskich środkowej Europy i jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc na mapie kontynentu. Wśród ginących gatunków szczególną uwagę zwraca orlik grubodzioby – najrzadszy orzeł Europy – podkreśla prof. Grzegorz Maciorowski z UP.

Potrzeba ochrony ptaków drapieżnych
fot. Michał Polakowski. Orlik grubodzioby indywidualnie znakowany kolorowymi obrączkami

Szeroko zakrojone badania, w tym monitoring gniazd z użyciem kamer i fotopułapek, mają pomóc w skutecznej ochronie orlika grubodziobego, gatunków mu towarzyszących, a przede wszystkim siedlisk tych ptaków – zaznacza poznańska uczelnia. – Nasze podejście ma także silny aspekt teoretyczny, poznawczy i wskazuje, że indykacyjna rola ptaków drapieżnych opiera się nie wyłącznie na zależnościach pokarmowych, ale że ich gniazda to takie lokalne, małe centra bioróżnorodności dodaje prof. Piotr Tryjanowski z Katedry Zoologii UP, współautor badań.

Potrzeba ochrony ptaków drapieżnych – z gniazd orlików korzystało 69 gatunków zwierząt

– Wyniki są doprawdy zaskakujące. Wiedzieliśmy, że duże gniazda ptaków stanowią magnes dla innych, mniejszych gatunków, ale raczej – jak w przypadku bociana białego mówiło się dosłownie o paru gatunkach – wskazują naukowcy. Tymczasem okazało się, że z gniazd orlików korzystało aż 67 gatunków ptaków i dwa gatunki ssaków. To światowy rekord i odzwierciedlenie bogactwa gatunkowego Bagien Biebrzańskich – podkreśla UP. Także z atem z tego względu istotna jest Potrzeba ochrony ptaków drapieżnych. – Mamy nadzieję, że to kolejny argument wspierający ochronę, nie tylko Doliny Biebrzy, ale i zagrożonych gatunków ptaków drapieżnych – podsumowują badacze.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. na otwarcie Grzegorz Maciorowski. Bagna Biebrzańskie to wspaniały ekosystem ciągle pełen różnych gatunków ptaków