Postępowanie w sprawie Stobnicy

Postępowanie w sprawie Stobnicy przedłużone

Postępowanie w sprawie Stobnicy, a dokładnie rzecz ujmując w sprawie inwestycji realizowanej w Stobnicy k. Obrzycka (woj. wielkopolskie) zostało przedłużone. Wojewoda wielkopolski 4 września br. zawiadomił strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego dotyczącej pozwolenia na budowę obiektu na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka. Chodzi

Postępowanie w sprawie Stobnicy przedłużone – czas dla stron na zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym

Przy okazji Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW) przypomniał, że 14 sierpnia br. wojewoda wielkopolski zawiadomił o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Obecnie – jak dodaje WUW – wszystkie strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem, a wydłużenie postępowania do 9 października br. wynika z jej skomplikowanego charakteru i konieczności dokonania szczegółowej analizy zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji.

Urząd wojewódzki zaznacza też, że po dokonaniu pełnej merytorycznej oceny sprawy, jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej, rozstrzygnięta zostanie kwestia ewentualnego wstrzymania wykonalności decyzji. Obecnie nie jest możliwe określenie ostatecznego wyniku w sprawie – podkreśla WUW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WUW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

partner merytoryczny