O zakazie wycinki

Postanowienie o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej utrzymane w mocy

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot donosi – jak to określa – o wielkim zwycięstwie dla przyrody. Organizacja dodaje, że postanowienie sądu cywilnego o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej, pozostaje w mocy i stało się prawomocne. Lasy Państwowe przegrały bowiem w sądzie.

O zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej – cywilny pozew sądowy

Zakaz wycinki obowiązuje do rozstrzygnięcia pozwu cywilnego skierowanego przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot przeciwko Lasom Państwowym. Mimo przygotowywania nowych planów urządzenia lasu i planów zwiększenia powierzchni cięć w Puszczy, Lasy Państwowe nie mogą prowadzić wyrębów związanych z gospodarką leśną. Przyroda Puszczy jest więc w tym zakresie bezpieczna – tłumaczy Pracowania.

Organizacja przypomina, że z uwagi na – w jej opinii – nielegalną i dewastacyjną wycinkę Puszczy Białowieskiej, w 2017 r., Pracownia skierowała przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczym puszczańskich nadleśnictw – pozew cywilny. Pozew dotyczy zaniechania przez Lasy Państwowe naruszenia środowiska, podjęcia środków zapobiegawczych i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W tym miejscu organizacja powołała się na art. 323 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Jak przekonuje organizacja, sąd dostrzegł zagrożenia jakie dla przyrody Puszczy niosą działania Lasów Państwowych. Dlatego postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 r. zakazał Nadleśnictwom Białowieża, Browsk i Hajnówka wycinki drzew. Lasy Państwowe wniosły zażalenie na to postanowienie, a 15 września br. sąd oddalił to zażalenie. Tym samym zakaz podejmowania przez Lasy Państwowe obecnie oraz w przyszłości wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej pozostaje w mocy. Samo postanowienie jest już też prawomocne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

O zakazie wycinki– co obejmuje zakaz cięć w Puszczy Białowieskiej?

Zakaz cięć obejmuje m.in. siedliska dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, sóweczki oraz włochatki, a także chrząszczy związanych z zamierającymi i martwymi drzewami. Ponadto zakazem objęte zostały m.in. drzewostany ponadstuletnie. W sprawie zostały wykorzystane m.in. dane przedstawiające rozmieszczenie cennych gatunków zebrane przez lub na prośbę Fundacji Dzika Polska.

Bardzo nas cieszy, że sąd oddalił zażalenie Lasów Państwowych, to sukces przede wszystkim dla Puszczy. Sądowy zakaz wycinki Puszczy to kolejny dowód na to, że gospodarka leśna prowadzona przez Lasy Państwowe stanowi zagrożenie dla unikatowej przyrody Puszczy Białowieskiej. To również dowód na to, że Lasy Państwowe nie powinny zarządzać tak cennymi przyrodniczo lasami, jak Puszcza Białowieska – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Leśnicy od 11 miesięcy nie mogą ciąć Puszczy Białowieskiej

Przy okazji Pracownia przypomina, iż po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 r. wskazującym, że cięcia w Puszczy Białowieskiej były nielegalne, Lasy Państwowe i resort środowiska podjęły kolejne decyzje o surowcowej eksploatacji Puszczy. W 2021 r. wiceminister Edward Siarka zatwierdził aneksy dla nadleśnictwa Białowieża i Browsk. Jak zaznacza organizacja, okazało się, że prace prowadzone przez leśników niszczą cenne gatunki i są sprzeczne z obowiązującym prawem, czyli Planem Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Sąd cywilny zatrzymał wycinki, ale ekolodzy wskazują, że Lasy Państwowe przygotowują nowe Plany Urządzenia Lasu na kolejną dekadę.

Leśnicy od 11 miesięcy nie mogą ciąć Puszczy Białowieskiej a przyroda tego miejsca odżyła i ma się świetnie. Widać, że nie są tutaj potrzebni. Zamiast kolejnych konfliktów dotyczących wycinek domagamy się poważnej dyskusji o przyszłości tego regionu. To przyroda, a nie kubiki drewna są dźwignią rozwoju społeczno-gospodarczego tego miejsca. Rządzący powinni wesprzeć rozwój turystyki, promować markę UNESCO i zapewnić ochronę przyrody Puszczy, bo da to trwałe miejsca pracy i będzie stymulować rozwój regionu – mówi Radosław Ślusarczyk.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu