Porozumienie dotyczące współpracy

Porozumienie dotyczące współpracy przy zatrudnianiu osadzonych w nadleśnictwach gdańskiej RDLP

Na mocy porozumienia zawartego 15 września br. pomiędzy szefami Służby Więziennej (Jacek Kitliński) i Lasów Państwowych (Józef Kubica), w obecności swoich bezpośrednich zwierzchników: Michała Wosia, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Edwarda Siarki, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Bartłomiej Obajtek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku (RDLP) oraz płk. Andrzej Tesarewicz, Okręgowy Inspektor Służby Więziennej w Gdańsku podpisali 20 września 2021 r. porozumienie dotyczące współpracy.

Co obejmuje porozumienie dotyczące współpracy?

Porozumienie dotyczące współpracy umożliwia zatrudnianie osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przy pracach leśnych. Odnosząc się do idei porozumienia minister Edward Siarka stwierdził, że: „Każdy pobyt poza murami, a tym bardziej pobyt w lesie, w otoczeniu przyrody, to dla skazanych wyjątkowa okoliczność. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli zrobić coś dobrego dla lasów”. Umowa podpisana w siedzibie RDLP ma charakter ramowy i umożliwia nadleśniczym zawieranie szczegółowych umów z dyrektorami lokalnych zakładów karnych/aresztów śledczych.

Jak zaznacza RDLP, w umowach tych zawarte zostaną m.in. warunki dotyczące zasad zatrudniania osadzonych, rodzaj wykonywanych prac (na przykład przy oczyszczaniu pasów przeciwpożarowych, grodzeniu upraw leśnych, sprzątaniu śmieci lub budowaniu skrzynek lęgowych dla ptaków) oraz warunki wynagradzania.

Porozumienie dotyczące współpracy ma mieć także wymiar edukacyjny

Przy wyborze rodzaju zatrudnienia uwzględniany ma być nie tylko aspekt ekonomiczny, ale także możliwość wpływu tego zatrudnienia na readaptację skazanych poprzez pracę. „Współpracując z zakładami karnymi, chcemy przede wszystkim kierować osadzonych do prac, które nie wymagają fachowego przygotowania. Chodzi o takie zajęcia, które będą dla nich bezpieczne” – podkreślał Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Współpraca z leśnikami będzie miała także wymiar edukacyjny. Skazani zyskają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów i przyrody – dodaje RDLP.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. RDLP w Gdańsku

reklama

reklama

 

partner merytoryczny