pomosty pływające

Cztery pomosty pływające na „Śląskim morzu”

Na „Śląskim morzu” oddane do użytku zostały cztery pomosty pływające. Platformy wybudowane zostały z myślą zarówno o obsłudze zbiornika i służbach ratowniczych, jak i wędkarzach, ornitologach oraz miłośnikach przyrody. To kolejna atrakcja turystyczna wykonana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) w rejonie zbiornika w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL.

Dwa pomosty zostały wybudowane w Wiśle Małej, niedaleko oddanej do użytku na początku roku wieży obserwacyjnej. Do tych pomostów prowadzi utwardzona ścieżka. Kolejne dwie platformy zlokalizowane są na południowym brzegu zbiornika nieopodal przepompowni w Zarzeczu – podała RDOŚ.

Pomosty pływające – kolejny etap realizacji projektu LIFE.VISTULA.PL

Koszt budowy instalacji wraz z wykonaniem ścieżki doprowadzającej w Wiśle Małej wynosi ok. 450 tys. zł. – Budowa pomostów to kolejny etap realizacji projektu LIFE.VISTULA.PL w zakresie działań mających na celu uregulowanie ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 – Dolina Górnej Wisły. W ramach tych prac wybudowano inne elementy infrastruktury turystycznej, takie jak wieża widokowa w Wiśle Małej i czatownia do obserwacji ptaków przy stawie Barzyniec w Ochabach. Pomosty będą pełnić wiele funkcji i zostały wybudowane m.in. z myślą o wędkarzach, ornitologach i turystach. Konstrukcje przeszły już niezbędne odbiory techniczne i można z nich korzystać, do czego zachęcamy – powiedziała Mirosława Mierczyk-Sawicka, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Katowicach.

Pomosty wyposażone zostały w system, dzięki któremu będą podnosić się wraz ze zmianą poziomu wody w zbiorniku. Będą się unosić do maksymalnego poziomu piętrzenia wody wynoszącego 257 m n.p.m. Służą do tego stalowe pale wypełnione betonem i zakotwiczone głęboko w dnie. Cztery pomosty pływające będą poruszać się na specjalnie przygotowanych prowadnicach, w związku z tym nie grozi im zalanie – tłumaczy RDOŚ.

Kilka słów o projektcie LIFE.VISTULA.PL

Projekt LIFE.VISTULA.PL, w ramach którego zrealizowana została inwestycja, prowadzony jest przez RDOŚ, jako beneficjenta wykonawczego. Jego głównym celem jest ochrona i poprawa siedlisk ptaków wodno-błotnych na obszarze Doliny Górnej Wisły. W ramach projektu wybudowana została m.in. wyspa dla ptaków tzw. Ptasia Beczka na Zbiorniku Goczałkowickim. Zabiegi mające na celu ochronę przyrody realizowane są wspólnie z działaniami z innych zakresów. To działania edukacyjne i tworzące warunki dla turystów do bliższego i czynnego kontaktu z przyrodą.

Całościowy koszt projektu to 5,5 mln euro. Środki pochodzą z Programu LIFE Komisji Europejskiej. Źródłem pieniędzy są także Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. RDOŚ w Katowicach

Partner Portalu

Partner Portalu