Polsko-ukraińskie warsztaty

Ukraińscy studenci wzięli udział w warsztatach terenowych obejmujących wybraną część polskich obszarów Natura 2000. Warsztaty odbywają się dzięki współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie z Europejskim Centrum Ekologicznym – polsko-ukraińskiej organizacji naukowo-ekologicznej zrzeszającej grupę przyrodników i ekspertów, od lat działających w sektorze ochrony środowiska.
 
Studenci mieli okazję z bliska przyjrzeć się bytowaniu zwierząt w „Ostoi Ińskiej” (PLB320008), „Jeziorze Lubie i Dolinie Drawy” (PLH320023) oraz „Mirosławcu” (PLH320045). Pod względem przyrodniczym są to miejsca szczególne, ponieważ bogactwo tamtejszych siedlisk stwarza niepowtarzalne warunki dla życia i rozwoju zwierząt. Osiedliły się tu gatunki będące przedmiotem wzmożonej uwagi w skali nie tylko kraju, ale i Europy – żubr i wilk.
 
Program szkoleniowy dla studentów obejmuje ponadto – przewidziane na 25 sierpnia br. – spotkanie z Michałem Kiełsznią, Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz z Piotrem Otawskim, Głównym Konserwatorem Przyrody.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu