początek prac nad warszawską Polityką ochrony drzew, w której będą spisane standardy opieki nad zielenią miejską.

Polityka ochrony drzew – prace wystartowały

Wartość drzew, pielęgnacja i zabezpieczenie roślin podczas inwestycji budowlanych czy imprez to kilka kwestii poruszonych na konferencji pt. „W poszukiwaniu zielonego miasta” – zaznacza Urząd m.st. Warszawy (UM). To początek prac nad warszawską Polityką ochrony drzew, w której będą spisane standardy opieki nad zielenią miejską.

Zaczynamy prace nad kompleksową Polityką Ochrony Drzew w Warszawie. Chcemy ustalić jednolite reguły w zarządzaniu drzewostanem całego miasta – naszym zielonym majątkiem. Mówimy tu m.in. o zasadach pielęgnacji, zabezpieczeniach podczas prac budowlanych oraz wprowadzeniu klas ryzyka złamania się drzewa. To pozwoli nam zmniejszyć skalę wycinek, polepszyć opiekę nad sędziwymi roślinami oraz zwiększyć bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków – powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Podczas konferencji ponad 200 uczestników mogło wysłuchać wykładów i dyskusji specjalistów zajmujących się zawodowo i naukowo drzewami. Jak podaje UM, prelegenci mówili m.in. o roli zieleni w mieście, a także o dobrych rozwiązaniach w zakresie ochrony drzew stosowanych przez samorządy w Polsce i za granicą. Cenne uwagi zostaną wykorzystane w warszawskich standardach.

Wartość drzew w mieście jest nie do przecenienia. Wpływa na jakość życia nas wszystkich. Chcemy skatalogować i opisać zasady przeglądów, które będą mogli wykorzystać opiekunowie drzew. Dzięki tym standardom, będziemy wszyscy mieli pewność, że miejska zieleń jest odpowiednio monitorowana i pielęgnowana. To kolejny ważny krok w perspektywie rozwoju warszawskiego drzewostanu – przyznał Krzysztof Górnicki, p.o. dyrektora stołecznego Zarządu Zieleni.

Polityka ochrony drzew wspólnie z dendrologami i arborystami

W tym roku Warszawa wspólnie z naukowcami, dendrologami i arborystami będzie tworzyć narzędzia do monitorowania stanu roślin. Powstać ma metodologia oceny ryzyka złamania czy wywrócenia się drzewa oraz instrukcje interwencji. W dokumencie zostaną także spisane dobre praktyki dla ogrodników oraz architektów krajobrazu. Miasto chce m.in. zminimalizować cięcia tylko do niezbędnych prac pielęgnacyjnych i kształtować korony drzew już w okresie młodości drzewa. Standardy zabiegów zwiększających statykę roślin – m.in. specjalnych wiązań – zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców, a także uchronią drzewa przed złamaniem czy przedwczesnym uschnięciem. Dodatkowo – jak zaznacza UM – w Polityce ochrony drzew pojawić się mają wskazówki, jak zabezpieczyć korzenie, pnie i korony podczas miejskich imprez oraz w pobliżu inwestycji budowlanych.

Przed ostatecznym opracowaniem dokumentu eksperci będą konsultować zapisy z przedstawicielami blisko 80 instytucji. Z kolei dla mieszkańców zorganizowane będą warsztaty przyrodnicze, podczas których uczestnicy dowiedzą się, dlaczego rośliny są cenne zarówno dla zdrowia i środowiska. Projekt realizuje m.st. Warszawa wraz z Fundacją alter eco.

Baza zieleni – informacja o stanie drzew

Stołeczny magistrat podkreśla, że dla spójnej Polityki ochrony drzew niezbędna jest kompletna baza zieleni. Jej zadaniem będzie informacja o stanie każdego dojrzałego drzewa w miejskiej przestrzeni. W tym celu powstaje Mapa Koron Drzew oraz aktualizacja inwentaryzacji drzew.

Ratusz zaznacza też, że dzięki informacjom o planowanych wycinkach podawanym w serwisie informacyjnym Wiem o Wycince (WoW) – warszawiacy mogą sprawdzić, dlaczego niektóre rośliny muszą zostać usunięte.

– Pracujemy nad jednolitym portalem WoW dla całego miasta. Obecnie wnioski o usunięcie drzewa zbiera kilkanaście miejskich instytucji. Zmapowaliśmy już potrzeby i mamy propozycję stworzenia cyfrowej bazy wycinek, dlatego spotykamy się z przedstawicielami dzielnic – zrelacjonowała dyrektor Glusman.

Jak informuje UM, pilotaż otwartej bazy wycinek zostanie uruchomiony w ciągu najbliższych tygodni. Natomiast pod koniec roku dane z całej stolicy będą dostępne w warszawskim serwisie mapowym.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. Z. Panów/UM Warszawy