Policzyli nietoperze

Policzyli nietoperze w Nietoperku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (RDOŚ) poinformowała o wynikach liczenia nietoperzy na terenie obszaru Natura 2000 PLH080003 Nietoperek.

Jak podaje RDOŚ, grupa 40 chiropterologów pod kierownictwem dr. Tomasza Kokurewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu skontrolowała funkcjonowanie rejestratorów temperatury i wilgotności powietrza rozmieszczonych na terenie rezerwatu przyrody Nietoperek. Chiropterolodzy policzyli także hibernujące nietoperze na obszarze Natura 2000 PLH080003 Nietoperek.

Policzyli nietoperze – osiem gatunków i ponad 20 tys. osobników

Drugie zimowe liczenie nietoperzy w rezerwacie przyrody Nietoperek oraz w obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH080003 przeprowadzono 2 marca br. Natomiast pierwsze liczenie przeprowadzono 24 listopada 2018 r.

Jakie są wyniki liczenia? W listopadzie ub.r. łączna liczebność wszystkich nietoperzy wynosiła ponad 22 tys. osobników. Stwierdzono zimowanie w podziemiach ośmiu gatunków nietoperzy. Najliczniej reprezentowanymi gatunkami były: nocek duży (Myotis myotis) – 81,6%, nocek rudy (Myotis daubentonii) – 12,9% i nocek (Natterera Myotis nattereri) – 4%.

W marcu br. również stwierdzono zimowanie ośmiu gatunków nietoperzy, tyle, że tym razem było ich więcej – łączna liczba osobników wyniosła ponad 23,6 tys. sztuk. Najwięcej było nocków dużych – 88,1%, następne w kolejności pod kątem liczebności były nocki rude – 8,2% i nocki – 3%.

Liczenie nietoperzy w listopadzie i w marcu – czyli jak zaznacza RDOŚ – na początku i na końcu okresu hibernacji, miało na celu określenie zmian liczebności poszczególnych gatunków nietoperzy w trakcie jednego sezonu zimowego.

Jednocześnie RDOŚ wskazuje, że przeprowadzenie dodatkowego liczenia przez następne trzy sezony hibernacji umożliwi oszacowanie maksymalnych liczebności poszczególnych gatunków w czasie całego okresu hibernacji. Liczenie przeprowadzono na podstawie zezwolenia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak zaznacza RDOŚ, wyniki badań potwierdzają kluczową rangę – w Polsce i w Europie – obszaru Natura 2000 Nietoperek PLH080003 w zimowaniu wielogatunkowej kolonii nietoperzy. Badania takie umożliwiają również Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim właściwe zarządzanie rezerwatem przyrody oraz prowadzenie nadzoru nad omawianym obszarem Natura 2000.

Na podstawie gorzow.rdos.gov.pl

fot. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

 

reklama