Policjanci przeszkoleni z ochrony przyrody

Policjanci przeszkoleni z ochrony przyrody

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że zakończyła się pierwsza tura szkoleń dla funkcjonariuszy policji z zakresu przepisów o ochronie przyrody w 2018 r. Uczestniczyło w niej 285 policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej.

Jak wskazuje GDOŚ, szkolenia zostały przeprowadzone w ramach projektu LIFE „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”.

Współpracę z GDOŚ przy projekcie podjęły  Komenda Główna Policji i szkoły policyjne, Krajowa Administracja Skarbowa, parki narodowe oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

Od 2 października do 16 listopada 2018 r. GDOŚ przeprowadziła 10 dwudniowych szkoleń, które objęły łącznie 285 funkcjonariuszy policji z całej Polski. Szkolenia miały na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat ochrony przyrody i egzekwowania przepisów prawa z tego zakresu. Celem szkoleń było także przybliżenie policjantom schematu podejmowania czynności przy prowadzeniu postępowań w sprawie przestępstw i wykroczeń przeciwko przyrodzie.

Policjanci przeszkoleni z ochrony przyrody w ramach projektu LIFE

Jak zaznacza GDOŚ, wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. wycinka drzew i postępowanie w sytuacji, gdy drzewo jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów i problemy związane z ochroną gatunkową ptaków i nietoperzy w kontekście termomodernizacji budynków. Uwagę słuchaczy skierowano także na Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencja CITES). Podjęto także temat zagrożeń, jakie niosą za sobą obce gatunki inwazyjne. Przedstawiono również wskazówki dotyczące zbierania i zabezpieczania materiału dowodowego w sprawach związanych z ochroną przyrody.

Szkolenia utrzymane były w formie warsztatów. Miało to umożliwić uczestnikom wymianę doświadczeń zawodowych oraz nawiązanie kontaktów roboczych z przedstawicielami lokalnych instytucji zajmujących się ochroną przyrody.

Jak dodaje GDOŚ dodatkowym elementem podczas szkoleń w parkach narodowych (Bieszczadzkim i Tatrzańskim) były wyjścia w teren. Przedmiotem wizyt w parkach było zapoznanie uczestników z wybranymi miejscami, w których dochodziło lub może dochodzić do łamania zakazów wymienionych w ustawie o ochronie przyrody.

Podczas wszystkich szkoleń obecni byli przedstawiciele pobliskich parków narodowych, aby opowiedzieć o występujących na ich terenie chronionych gatunkach zwierząt i roślin oraz cennych siedliskach przyrodniczych i problemach związanych z ich ochroną.

W ramach pierwszej tury szkoleń Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła spotkania w Bieszczadzkim Park Narodowym, w Tatrzańskim Parku Narodowym, w Krakowie, w Katowicach, w Zielonej Górze, w Poznaniu, w Warszawie, w Lublinie, w Olsztynie i Gdańsku.
Druga tura szkoleń zaplanowana jest na przyszły rok. Łącznie w obu turach udział ma wziąć ponad 500 policjantów z całego kraju. Zdobyta podczas szkoleń wiedza praktyczna, nawiązane kontakty robocze i uwrażliwienie na wyjątkowe walory przyrodnicze danego regionu, w opinii GDOŚ, powinny przełożyć się na zwiększenie skuteczności egzekwowania przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama