Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych

Podsumowano konferencję „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

Trzydniowa, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” prowadzona w formule online, zgromadziła w tym roku 240 zarejestrowanych uczestników ze 121 instytucji naukowych, jednostek Lasów Państwowych, samorządowych i innych jednostek związanych z ochroną przyrody i turystyką. Tylko w ciągu dwóch pierwszych dni konferencji zanotowano tysiąc wyświetleń transmisji na kanale YouTube – podkreśla Politechnika Białostocka (PB).

Konferencję w dniach 16-18 listopada 2021 r. zorganizował Instytut Nauk Leśnych PB  oraz Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych.

Kwestie turystyki na obszarach przyrodniczo cennych widziane z różnych perspektyw

Jak wskazuje PB, konferencja od lat jest ważnym forum wymiany poglądów i wizji na kwestie zrównoważonego rozwoju i turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział wielu czołowych ekspertów z Polski i zagranicy, w tym naukowcy z PB oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. prof. dr hab. Tomasz Okruszko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Cameron Sholly, dyrektor Parku Narodowego Yellowstone czy Juan Garibaldi, dyrektor Iguazu National Park.

Panelom eksperckim towarzyszyły spotkania na żywo z ekspertami, co według białostockiej uczelni, niezwykle uatrakcyjniło przebieg konferencji. Podkreśliła to dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej inaugurując spotkanie. – Konferencja łączy jednostki naukowe, ekspertów, samorządowców, biznes i instytucje powołane w celu ochrony przyrody. A wszystko po to, by szukać skutecznych sposobów afektywnego wykorzystania zasobów natury z równoczesnym poszanowaniem jej w duchu zrównoważonego rozwoju – mówiła.

Nagrodzeni podczas konferencji „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz województwa. Obok Marka Olbrysia, wicemarszałka województwa podlaskiego wystąpiła także Anna Krysztopik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, która zwróciła uwagę, że zmiany klimatyczne mają swoje odzwierciedlenie w politykach Unii Europejskiej oraz perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zapowiedziała też, że część środków finansowych zostanie przeznaczona na działania związane z ochroną środowiska w woj. Podlaskim.

Ważnym punktem pierwszego dnia konferencji była sesja poświęcona celom Europejskiego Zielonego Ładu. Została ona przeprowadzona w oparciu o dialog ekspertów i naukowców, debatujących nad założeniami programu w kontekście regionu podlaskiego oraz całej Polski. Kolejny panel dotyczył jubileuszu Konwencji Ramsarskiej, która mimo, że liczy już 50 lat, nadal jest aktualna. Zwieńczeniem dnia była V Gala Kronenberga, podczas której wręczono nagrody dedykowane nauce, samorządowi i biznesowi. Nagrodę PB-4-FUTURE 2021 otrzymał dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, koordynator projektu GoSmart, którego liderem jest Politechnika Białostocka. Kolejną nagrodę – statuetkę RAZEM DLA ŚRODOWISKA 2021 otrzymała Gmina Mielnik, którą reprezentował jej wójt – Marcin Urbański. Natomiast laureatem Nagrody Kronenberga został Mariusz Ciołko, właściciel Villi Regent w Tykocinie.

Międzynarodowe rozwiązania w turystyce na obszarach przyrodniczo cennych

Mocnym akcentem kolejnego dnia konferencji był moduł poświęcony międzynarodowym rozwiązaniom w turystyce. Uczestnicy wysłuchali wystąpień dyrektorów parków narodowych Yellostone oraz Iguazu, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania tymi wyjątkowymi obszarami. W sesji udział wziął także Dorji Dhradhul, honorowy dyrektor generalny Rady Turystyki Bhutanu. Poruszył on zagadnienia związane z turystyką i naturą, w oparciu o przewodzącą polityce Bhutanu filozofię Szczęścia Narodowego Brutto.

Tego dnia odbyło się również IX Forum Idei Miast Turystycznych. W dyskusji o wypłukiwaniu funkcji społeczno-gospodarczych miast turystycznych wzięli udział doświadczeni praktycy – samorządowcy. Sesja była moderowana przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, który zaprezentował aktualne badania dotyczące m.in. Depopulacji i wyludniania gmin.

Ostatni dzień konferencji otworzyła sesja studentów z kół naukowych Politechniki Białostockiej pod hasłem „Świat 2050 – wizje i marzenia”. W ten sposób można było poznać zdanie młodych ludzi na temat wyzwań jakimi są zmiany klimatu oraz pandemia.

Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych w czasie pandemii – co się zmieniło?

Ważnym tematem była też turystyka na obszarach przyrodniczo cennych w czasach pandemii. Dzięki analizie danych z sektora turystycznego przeprowadzonej przez naukowców przed i w trakcie pandemii, można było zauważyć zmiany form turystyki. Wzrosło zapotrzebowanie na takie formy wypoczynku jako agro- i ekoturystyka, a także podróże odbywane kamperami. W cenie są hotele i wypoczynek w duchu zero waste – zaznacza PB.

Spotkanie podsumowujące konferencję potwierdziło potrzebę dialogu i współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Takie wnioski jednomyślnie wyrazili przedstawiciele środowiska naukowego, biznesu, władz regionu oraz instytucji ochrony przyrody. Jako rekomendację na przyszłość wskazywano potrzebę wprowadzenia transparentnych regulacji prawnych w dziedzinie ochrony dziedzictwa naturalnego, wychowywanie obywatelskie poprzez wiedzę, a także korzystanie z dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie wykorzystania potencjału zasobów naturalnych.

Myślę, że turystyka oparta na walorach i wartościach przyrodniczych ma w naszym regionie szansę na powodzenie i może stać bardzo istotnym elementem promującym jego rozwój. Z każdym rokiem wartość naszego regionu, dobrze utrzymanego pod względem przyrodniczym pozwala patrzeć na to z większym optymizmem – podsumował prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Paweł Jankowski

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny