w kolejnych akcjach sadzenia

Pocztowcy w kolejnych akcjach sadzenia lasów

Poczta Polska (PP) poinformowała, że jej pracownicy-wolontariusze, kontynuują współpracę z Lasami Państwowymi (LP) na rzecz środowiska przyrodniczego. Od października 2020 r. biorą oni bowiem udział w kolejnych akcjach sadzenia lasów.

Zaangażowanie Poczty w kolejnych akcjach sadzenia lasów

20 października 2020 r. w Solcu Kujawskim pocztowcy z bydgoskiego Regionu Sieci zasadzili 462 drzewa, co nawiązywało do wieku Poczty Polskiej i rocznicy jej założenia. Inicjatywa została bardzo pozytywnie przyjęta zarówno przez pracowników-wolontariuszy, jak i przez leśników. W styczniu br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PP i LP, co stworzyło ramy do podejmowania kolejnych akcji na szczeblu regionalnym. Pomimo warunków pandemicznych, wolontariuszom udało się przeprowadzić kilka szczytnych akcji – podała PP.

W ramach jednej z ostatnich inicjatyw, w ciągu jednego listopadowego dnia opolscy pocztowcy posadzili 1000 sadzonek sosny w lesie niedaleko Dębskiej Kuźni. Sadzenie odbyło się w miejscu, gdzie w latach 2015–2019, z powodu suszy wyschło aż 20 hektarów lasu. W ślad za swoimi kolegami i koleżankami poszli wrocławscy pocztowcy, którzy w Leśnictwie Osolin posadzili 1700 dębów!

Przy okazji PP zaznacza, że to nie pierwsza taka akcja, w której udział wzięli jej pracownicy. W maju br. pocztowcy z Regionu Sieci w Olsztynie pomagali odnowić las w Nadleśnictwie Wipsowo, a pod koniec września świętokrzyscy pocztowcy posadzili młody las w ramach wspólnej akcji z leśnikami z Nadleśnictwa Daleszyce.

Więcej drzew przypadających na jednego Polaka

30 lat temu, na każdego Polaka przypadało średnio 99 drzew w lasach zarządzanych przez LP. Dziś, mimo że liczba ludności nie zmieniła się istotnie od tamtego czasu, jest to średnio 161 drzew per capita, czyli o 63 więcej – zwraca uwagę PP i wskazuje, że to efekt zmian w myśleniu Polaków oraz większej troski o środowisko przyrodnicze ze strony biznesu. Poczta Polska podkreśla przy okazji, że aktywnie włącza się w działania proekologiczne oraz dostosowuje swój model funkcjonowania do bardziej rygorystycznych norm, które ograniczają wpływ Spółki na klimat.

Na podstawie media.poczta-polska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny