Wspólnie dla środowiska

Pocztowcy i leśnicy wspólnie dla środowiska

Poczta Polska (PP) i Lasy Państwowe (LP) zawarły porozumienie o współpracy w zakresie przedsięwzięć prośrodowiskowych. Jak zaznacza PP współpraca w ramach jej społecznej odpowiedzialności biznesu, rozpocznie się w 2021 r., a pracownicy Poczty na zasadach wolontariatu pracowniczego będą sadzić lasy na terenach zarządzanych przez LP. Jednym słowem pocztowcy i leśnicy będą działać wspólnie dla środowiska.

Wspólnie dla środowiska – zawarte porozumienie, jako kontynuacja wcześniejszych działań

Jak zaznacza PP, podpisanie porozumienia stanowi naturalną kontynuację inicjatywy zrealizowanej w roku 2020 r przez PP i LP, a impulsem i zapowiedzią podjęcia szerokiej współpracy była przeprowadzona 20 października ub.r. urodzinowa akcja sadzenia drzew w Solcu Kujawskim. Wówczas pracownicy Poczty z Regionu Sieci w Bydgoszczy zasadzili 462 drzewa, czyli tyle ile lat w tym roku przypadało od założenia Poczty Polskiej.

Tym razem mamy szansę razem wpłynąć na ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na stan i kondycję środowiska naturalnego. Projekty proekologiczne dobrze wpisują się w politykę CSR Poczty Polskiej oraz dotychczasowe zaangażowanie spółki w realizację celów zrównoważonego rozwoju, którego podstawowym zadaniem jest zachowanie harmonii pomiędzy środowiskiem, gospodarką i społeczeństwem – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes PP. – O tym, że las ma ogromny wpływ na nasze zdrowie wiedzą wszyscy, ale nie zawsze o tym pamiętamy. Lasy to nasze wspólne dobro i niezbędny element równowagi ekologicznej. Poczcie Polskiej zależy, aby codzienna troska o środowisko była nawykiem powszechnym – dodał.

Wspólnie dla środowiska to m.in. ochrona klimatu i zmniejszenie śladu węglowego

Warto pamiętać, że Lasy Państwowe każdego roku sadzą około 500 milionów drzew, czyli średnio aż tysiąc w ciągu minuty. Leśnicy sadzą je w miejscach, gdzie wcześniej pozyskaliśmy drewno na potrzeby polskiej gospodarki i rodzin (odnowienia) oraz tam, gdzie lasu dotąd nie było, na przykład na nieużytkowanych już gruntach porolnych (zalesienia). Dziś Polska jest pokryta lasami w prawie 30 procentach, ich powierzchnię powiększono o około połowę od końca wojny – zaznaczył Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP.

30 lat temu, na początku przemian ustrojowych, na każdego Polaka przypadało średnio 99 drzew w lasach znajdujących się w zarządzie LP. Dziś, mimo że liczba ludności nie zmieniła się istotnie od tamtego czasu, jest to już średnio 161 drzew per capita, czyli o 63 więcej – wylicza PP i dodaje, że konsekwencją wspólnych działań ma być nie tylko rozwój obszarów leśnych, ale przede wszystkim ochrona klimatu i powietrza, co również przełoży się na zmniejszenie śladu węglowego.

Na podstawie media.poczta-polska.pl

fot. PP

Partner Portalu

Reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny