W sprawie zarządzania zasobami

Po konsultacjach w sprawie zarządzania zasobami środowiskowymi Gorzowa

Blisko 150 osób zabrało głos w sprawie zarządzania zasobami środowiskowymi miasta. Zakończyły się konsultacje społeczne na ten temat, a w oparciu o rozmowy z mieszkańcami powstał raport, który będzie podstawą do zmian oczekiwanych w mieście – poinformował Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (UM).

Konsultacje w sprawie zarządzania zasobami

Jak zaznaczył magistrat, konsultacje zostały przeprowadzone z inicjatywy prezydenta miasta, a ich celem było zebranie opinii i propozycji mieszkańców w zakresie sposobu zarządzania i utrzymania zieleni. Miały być też okazją do omówienia istniejących narzędzi oraz sposobu i możliwości włączania mieszkańców w inicjatywy związane z miejską zielenią.

Konsultacje ruszyły 30 września i trwały do 24 października br. Można było w nich wziąć udział w dwóch formach: poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej lub elektronicznej oraz poprzez udział w dwudniowych spotkaniach warsztatowych – zaznacza UM.

„Podczas spotkań z mieszkańcami zebraliśmy wiele ciekawych propozycji i wymieniliśmy się z mieszkańcami cennymi informacjami. Warsztaty trwały dwa dni i podzielone były na cztery stoliki tematyczne. Każdego dnia wzięło w nich udział 18 osób, a z możliwości wypełnienia formularza skorzystało 149 mieszkańców i mieszkanek” – zaznacza UM.

Cztery główne obszary tematyczne, wyodrębnione ze względu na szeroki zakres przedmiotu konsultacji to: utrzymanie terenów zielonych, zieleń w miejskich procesach inwestycyjnych, zwierzęta w mieście oraz udział społeczny w gospodarowaniu zielenią i edukacja ekologiczna.

Pojawił się też dodatkowy obszar, w sprawie którego mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i sugestie, a mianowicie – komunikacja społeczna.

Uwagi i propozycje w sprawie zarządzania zasobami dostępne w Internecie

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialne były Wydziały: Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Inwestycji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, a pracami kierowali wiceprezydenci: Jacek Szymankiewicz i Iwona Olek.

Raport to bardzo ważne narzędzie w naszych rękach. Daje nam wiedzę dodatkową w zakresie oczekiwań mieszkańców oraz porządkuje tę, którą już mamy w oparciu o miejskie doświadczenia ostatnich lat – podkreślił wiceprezydent Szymankiewicz. Natomiast wiceprezydent Olek zapewniła, że raport będzie stanowił podstawę w planowaniu miejskich przedsięwzięć w omawianym zakresie.

Jak zaznacza UM, w części głównej „zielonego raportu” znajduje się opis przebiegu konsultacji wraz z zestawieniem tematów najczęściej poruszanych przez mieszkańców oraz z odpowiedziami magistratu. W zakładce https://um.gorzow.pl/plany-i-raporty.html umieszczone są wszystkie zgłoszone opinie i propozycje wraz z odpowiedziami, a także materiały dodatkowe i sam raport z konsultacji – wskazuje UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Jan Wojtanowski