Płazy i gady w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku (UM) poinformował, że ukazała się dziesiąta część publikacji o bioróżnorodności miasta pod tytułem „Płazy i gady Białegostoku”. Autorem książki jest dr Adam Hermaniuk z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dokonał w niej przeglądu wszystkich gatunków płazów i gadów notowanych na terenie miasta. Magistrat informuje również o rozpoczynającej się w Białymstoku corocznej akcji ochrony płazów.

Płazy i ich rola w przyrodzie

Podczas inwentaryzacji w roku 2011 stwierdzono, że w granicach administracyjnych Białegostoku występowało 12 gatunków płazów oraz cztery gatunki gadów. Obecnie stwierdzono dziewięć gatunków płazów, natomiast stan populacji gadów jest nieznany. Gady prowadzą skryty tryb życia i ze względu na to liczba miejsc ich występowania jest prawdopodobnie niedoszacowana. W minionych 25 latach, mniej więcej co 10 lat badano stan płazów w mieście. Jak zaznacza UM, Białystok jest prawdopodobnie jedynym miastem w Polsce, w którym takie badania odbywały się z taką częstotliwością. Magistrat zaznaczył też, że miasto stara się chronić płazy, prowadząc działania mające na celu poprawę warunków ich bytowania. Jest to realizowane m.in. przez tworzenie lub renaturyzację zbiorników wodnych.

Płazy pełnią pożyteczną rolę w przyrodzie i otoczeniu człowieka. Regulują liczebność nadmiernie rozmnażających się organizmów, w tym pomagają ludziom w zwalczaniu szkodliwych bezkręgowców. Stanowią także ważne ogniwo łańcucha pokarmowego, jako pożywienie dla wielu gatunków ryb, ptaków i ssaków.

Płazy i ich wiosenne wędrówki

Prowadzona w Białymstoku już po raz dwunasty akcja ochrony płazów ma ograniczać ich śmiertelność podczas wiosennych wędrówek do zbiorników wodnych. Wczesną wiosną płazy rozpoczynają swoją coroczną wędrówkę do zbiorników wodnych, aby przystąpić do rozrodu. Trasy ich migracji często krzyżują się jednak z drogami, na których wiele z nich ginie. Dlatego, na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz środowisk naukowych, wytypowano ulice, wzdłuż których ustawiane są bariery ochronne oraz pułapki. Mają one uniemożliwić płazom wejście na jezdnię. Zwierzęta te przenoszone są na drugą stronę drogi i wypuszczane w bezpiecznym miejscu. Bariery powstają przy Alei Niepodległości, ul. Karpińskiego i ul. Solnickiej, przy ul. Plażowej (naprzeciwko Stawów Dojlidzkich) oraz wzdłuż jednej z dróg odchodzących od ul. gen. Stanisława Maczka.

Wiosenna akcja czynnej ochrony płazów jest prowadzona przez nasz urząd od 2013 roku. Od początku jej trwania przeniesiono ogółem prawie 8 tysięcy płazów. Tylko w ubiegłym roku liczba uratowanych w ten sposób zwierząt przekroczyła tysiąc – wyliczył Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Ocalone płazy reprezentowały dziewięć gatunków – ropuchę szarą, żabę moczarową, żabę trawną, żabę jeziorkową, rzekotkę drzewną, grzebiuszkę ziemną, kumaka nizinnego, traszkę zwyczajną i ropuchę zieloną.

O płazach na zajęciach edukacyjnych

Miasto organizuje też bezpłatne zajęcia edukacyjne w szkołach na temat biologii płazów, zagrożeń, na które są narażone i sposobów ich ochrony. W ubiegłym roku skorzystało z nich ponad pół tysiąca uczniów.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu