Płazy bezpieczne

Płazy bezpieczne na drodze

Specjalne siatki rozpięte wzdłuż półkilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 w Nowym Dworze w gminie Dąbrowa Chełmińska (powiat bydgoski) chronią migrujące żaby przed rozjechaniem przez samochody – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWKP).

Płazy wędrujące wzdłuż siatek trafiają do wiader – pułapek, w których są następnie w bezpieczny sposób przenoszone do okolicznych zbiorników wodnych.

Płazy bezpieczne – pomagają siatki i wiadra

W okolicach, w których prowadzona jest akcja występują gatunki płazów objęte ścisłą ochroną. Są to ropuchy szare, grzebiuszki ziemne i żaby moczarowe. Z kolei traszka zwyczajna i żaby zielone są objęte ochroną częściową.

Jak podaje UMWKP, wszystkie wymienione gatunki są bardzo pożytecznymi zwierzętami. W skład żabiego pokarmu wchodzą bowiem m.in. chrząszcze, z których większość uznawana jest za szkodniki roślin, a także ślimaki i komary.

Przejście pomiędzy terenami leśnymi i polami w okolicach Nowego Dworu w gminie Dąbrowa Chełmińska jest jednym ze stałych szlaków wiosennych migracji płazów. Zwierzęta muszą przekroczyć również ruchliwą drogę wojewódzką nr 551. Dlatego o ochronę płazów do Zarządu Dróg wojewódzkich w Bydgoszczy zwróciło się Towarzystwo Przyrodnicze „Kawka”.

W odpowiedzi na tę inicjatywę, by zminimalizować ryzyko rozjechania zwierząt, na zlecenie drogowców przy drodze na odcinku blisko 500 m ustawione zostały specjalne siatki. Przy nich są też wkopywane wiadra-pułapki, w których zbierają się zwierzęta, a następnie w sposób bezpieczny są przenoszone do zbiorników wodnych. Akcja została uzgodniona z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i potrwa do połowy maja.
Jednocześnie UMWKP apeluje do kierowców, by na każdej drodze, jeśli tylko to możliwe omijać migrujące zwierzęta.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWKP

fot. sozosfera.pl

 

reklama