Plany zadań ochronnych

Plany zadań ochronnych – konsultacje

Do 29 grudnia br. potrwają konsultacje społeczne projektów zarządzeń zmieniających plany zadań ochronnych dla dwóch obszarów naturowych oraz projektu zarządzenia ustanawiającego taki plan dla innego obszaru naturowego zlokalizowanych w województwie pomorskim – podała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Chodzi o obszary Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, Jeziora Wdzydzkie PLH220034 oraz Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036.

Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 – konsultacje

Projekty zarządzeń przygotował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ). Z opracowywanymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 58 68 36 828) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na uwagi i wnioski do projektów zarządzeń RDOŚ będzie czekać do 29 grudnia br. w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres elektroniczny: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl.

Jak zaznacza GDOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama