Plany na 20 lat

Od dzisiaj (4 grudnia 2014 r.) obowiązują plany ochrony dla rezerwatów przyrody Przęślin i Góry Wschodnie (woj. świętokrzyskie). Opracowania te zawierają m.in. wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, cele ochrony, analizę i ocenę istniejącego stanu elementów przyrody, wskazują także istniejące i potencjalne zagrożenia oraz sposoby ich eliminacji. Na podstawie tych danych zaplanowane zostały niezbędne działania ochronne.
 
Oba rezerwaty utworzono w celu ochrony naturalnych stanowisk zespołów roślinności stepowej. W rezerwacie przyrody Przęślin chronione są również pokaźnych rozmiarów kryształy gipsowe, widoczne na powierzchni ziemi.
 
Plany ustanowił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach na okres 20 lat.
 

Partner Portalu

Partner Portalu