pierwszy EKOpark

Pierwszy EKOpark w stolicy

Ścieżki edukacyjne, panele solarne, naturalny plac zabaw, niecki retencyjne zbierające wodę opadową to elementy, które podkreślą ekologiczny charakter tzw. EKOparku.

Jak podaje Urząd m.st. Warszawy (UM), na obszarach pofabrycznych warszawskiej dzielnicy Ursus, rozpoczęła się budowa takiego właśnie parku.

W Warszawie powstanie pierwszy EKOpark

Pierwszy w Warszawie EKOpark powstanie na działkach o powierzchni ponad 5 ha, na terenie dawnych zakładów ZPC Ursus.

To obszar mocno zurbanizowany i dotychczas jednoznacznie kojarzący się z przemysłem. Między innymi z myślą o tych warszawiakach, którzy tu już mieszkają albo wkrótce zamieszkają powstaje EKOpark. Co ważne, będzie to miejsce wypoczynku, ale także rekreacji – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

11 maja br., przedstawiciele władz Warszawy i dzielnicy Ursus symbolicznie rozpoczęły prace, sadząc pierwszy parkowy dąb.

Jak zapowiada stołeczny magistrat, warszawiacy z pierwszych rezultatów robót będą mogli się cieszyć jeszcze przed końcem roku. Inwestycja została podzielona na etapy. Pierwszy, który zostanie zrealizowany do końca 2018 r. obejmuje teren o powierzchni 3,3 ha. Drugi etap realizowany będzie w 2019 r. Koszt budowy to blisko 10 mln zł. Ponad 70% tej kwoty pochodzi z unijnego dofinansowania.

Realizacja EKOparku obejmuje przede wszystkim uporządkowanie terenu i podzielenie go na strefy. Znajdą się w nich m.in. dzikie łąki, uporządkowane trawniki i polany pełniące funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne.

Park będzie miał charakter naturalistyczny, zbliżony do dzikiego. Istniejące cenne przyrodniczo drzewa zostaną zachowane, a inwazyjne gatunki drzew i krzewów zastąpią rodzime. Dzięki nasadzeniom z roślin stanowiących pokarm dla owadów i małych zwierząt, budowie budek lęgowych zwiększy się różnorodność biologiczna. Ptaki znajdą również miejsce gniazdowania w jednym z wielu żywopłotów. Blisko 70% powierzchni EKOparku będzie czynna biologicznie.

Jak podaje UM, w EKOparku zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania, w tym elementy pochodzące z recyklingu. Do budowy nawierzchni ciągów komunikacyjnych zostaną wykorzystane materiały mineralne przyjazne środowisku. Elementy małej architektury będą wykonane z najprostszych materiałów takich jak drewno i stal ocynkowana, a do oświetlenia wykorzystane będą latarnie zasilane energią odnawialną z ogniw fotowoltaicznych.

Ponadto w parku zbudowany zostanie system niecek bioretencyjnych – odbierających, gromadzących i rozsączających wodę z całego parku. Dzięki temu cała powierzchnia parku będzie systematycznie nawadniana.

EKOpark z unijnym dofinansowaniem

Projekt pn. „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie” jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wartość projektu to ponad 9,9 mln zł, wkład Warszawy to ponad 2,7 mln zł, a wartość dofinansowania sięgnie niemal 7,2 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

 

reklama