Zazielenianie miasta

Zazielenianie miasta na 100-lecie niepodległości

„Zielony departament”, Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) oraz Biuro Partycypacji Społecznej zaprosili mieszkańców do wspólnego świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości poprzez zazielenianie 100 ulic miasta – informuje Urząd Miejski we Wrocławiu (UM).

Cieszymy się, że mieszkańcy zaangażowali się w uczczenie 100-lecia niepodległości Polski poprzez zazielenianie miasta. Jest to dla nas ważny sygnał do rozwijania zielonych lokalnych miejsc, a tym samym chęci rozwijania więzi społecznych. Chcemy, żeby mieszkańcy czuli się u siebie, żeby decydowali o swoim otoczeniu, a przy okazji identyfikowali się z zielenią – powiedziała Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, zwanego również zielonym departamentem.

Zazielenianie miasta – 100 ulic na 100-lecie niepodległości

Jak zaznacza UM, przez trzy tygodnie wrocławianie zgłosili ponad 2 tysiące propozycji lokalizacji dla posadzenia drzew, krzewów czy też wysiania łąk. Wszystkie one zostały sprawdzone przez ZZM pod względem technicznym (np. sieci podziemne), własności gruntu czy też planowanych w najbliższym czasie inwestycji.

Mieszkańcy zaproponowali umiejscowienie zieleni przy ponad 500 ulicach. W ponad 100 miejscach wskazanych przez mieszkańców Wrocławia planowane jest posadzenie jesienią 687 drzew i ponad 37 tys. krzewów. Wszystkie drzewa ZZM wyposaży w worki do nawadniania kropelkowego. Wrocławianie oprócz drzew i krzewów zaproponowali także wysianie łąk kwietnych. Po weryfikacji ZZM zakwalifikował 10 lokalizacji, jednak magistrat zaznacza, że łąki kwietne można będzie wysiać dopiero wiosną.

Zgodnie z założeniami projektu, do przetargu na wykonanie jesiennych nasadzeń zakwalifikowano ponad 100 pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń (mapę oraz tabele projektu 100 ulic na 100-lecie niepodległości znaleźć można w Internecie). Podczas weryfikacji wzięto pod uwagę kolejność zgłoszeń ulic na każdym wrocławskim osiedlu. Zakwalifikowano maksymalnie pięć pierwszych pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń na osiedlu, tak by drzewa posadzone były na terenie całego miasta. Zgłoszenia które, zostały zweryfikowane pozytywnie, ale nie zmieściły się w obecnym planie nasadzeń, trafiły do bazy planów nasadzeń ZZM. Drzewa i krzewy we wskazanych miejscach będą się pojawiać w kolejnych latach – informuje UM.

Jednak nie wszystkie wskazania mieszkańców zostały zaaprobowane. Ponad 200 zgłoszeń zostało zweryfikowanych negatywnie ze względu na kolizję z sieciami i umiejscowienie na terenie nie należącym do miasta. Powodem odrzucenia części zgłoszeń było ich umiejscowienie przy głównej arterii komunikacyjnej, która wymaga spójnego planu zagospodarowania lub też kolizja z planowaną inwestycją.

100 ulic na 100-lecie niepodległości dzięki środkom z PIT-u

W ciągu ostatnich 10 lat we Wrocławiu przybyło 463 ha terenów zieleni urządzonej. Do końca 2018 roku wrocławianie będą mogli odpoczywać w 51 parkach oraz korzystać ze 167 zieleńców i skwerów. Ten rok jest wyjątkowy, dlatego też do wspólnego świętowania 100 lat niepodległości zaprosiliśmy mieszkańców, dzięki którym zazielenią się kolejne ulice i obszary naszego miasta – stwierdziła Monika Pec-Święcicka, zastępca dyrektora ZZM.

Aby podkreślić tę ważną datę na palikach podtrzymujących drzewa zostaną rozwieszone specjalne szarfy.

Pieniądze na realizację tego zadania, czyli dwa miliony złotych, pochodzą z tegorocznej akcji „Rozliczam PIT we Wrocławiu” – zaznacza UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM we Wrocławiu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)