Pasterstwo wróci na połoniny

Pasterstwo wróci na połoniny?

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (UMWP), z budżetu województwa przeznaczono 150 tys. zł na budowę bacówki na Połoninie Wetlińskiej.

Pod umową przyznającą dofinansowanie podpisali się Władysław Ortyl, marszałek województwa i Ryszard Prędki, dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BPN).

Pasterstwo wróci na połoniny. Będzie bacówka na Połoninie Wetlińskiej

Według informacji UMWP, inwestycja ma się przyczynić do zapoczątkowania powrotu pasterstwa (kulturowego wypasu) na bieszczadzkich połoninach.

Jednocześnie kulturowy wypas owiec jest jednym z elementów szerszego programu zagospodarowania Połoniny Wetlińskiej. Oprócz wypasu na program ów składają się również m.in. remont schroniska „Chatka Puchatka” (jest on dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – RPO). Do tego dochodzi budowa kładki widokowej z kratownicy na grzbiecie Połoniny Wetlińskiej oraz restytucja stanowisk roślin uszkodzonych w wyniku ruchu turystycznego. Ponadto program uwzględnia stworzenie nowych odcinków ścieżek przyrodniczych, rozwój usług z zakresu upowszechniania wiedzy przyrodniczej, czy też powstanie nowych produktów lokalnych.

Urząd marszałkowski podkreśla przy okazji, że ochronę bioróżnorodności oraz poprawę walorów krajobrazowych cennych terenów województwa podkarpackiego wspiera już od 2012 r. Dzieje się to w ramach realizacji wojewódzkiego programu pn. „Podkarpacki Naturalny Wypas”. Program powstał z inicjatywy samorządu województwa i w całości jest finansowany ze środków samorządowych – dodaje UMWP.

W latach 2012-2016 na realizację działań w ramach tego programu przeznaczono ponad 10 mln zł. W ramach drugiej edycji programu na lata 2017- 2020, samorząd przeznaczył kwotę 10,75 mln zł.

Jak podkreśla UMWP, wspomniane działania mają się przyczynić do utrzymania oraz poprawy stanu środowiska przyrodniczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu.

Dotacja dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego na sfinansowanie budowy bacówki wraz z wyposażeniem została przyznana przez sejmik województwa 28 stycznia br., na wniosek BPN-u.

Na podstawie www.podkarpackie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama