Partnerstwo strategiczne z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Liga Ochrony Przyrody (LOP) podpisały umowę o partnerstwie strategicznym. Współpraca zakłada realizację działań z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej – informuje PGE.

Wspólnie realizować projekty z zakresu ochrony środowiska

W ramach partnerstwa strategicznego Ligi Ochrony Przyrody i PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Fundacja PGE będzie wspólnie z LOP realizować projekty środowiskowe, edukacyjne i ekologiczne. Planowane wspólne przedsięwzięcia tom.in. konferencje naukowe, wydawnictwa dydaktyczno-edukacyjne, konkursy dla szkół, a także szereg działań z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym nasadzenia drzew czy zagospodarowanie łąk kwietnych.

Na ziemiach polskich pierwsze pokolenie ekologów, które pojawiło się na początku XX wieku, pochodziło ze środowisk konserwatywnych. To właśnie Polscy konserwatyści należeli do założycieli Ligi Ochrony Przyrody założonej w 1928 roku, najstarszej polskiej organizacji ekologicznej. Chcemy nawiązywać do tych tradycji. Partnerstwo strategiczne z Ligą Ochrony Przyrody pozwala nam rozszerzyć nasze starania w zakresie troski o przyrodę i wspólnie realizować projekty środowiskowe, edukacyjne i ekologiczne. Zaangażowanie w ochronę środowiska znajduje swoje odzwierciedlenie w realizacji wielu projektów prośrodowiskowych Grupy PGE oraz współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przyrody i ochrony środowiska – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

Wspólne działania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej

Liga Ochrony Przyrody od blisko stu lat prowadzi działalność edukacyjną, polegającą na kształtowaniu właściwych postaw, szczególnie wśród młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, a także uczy, jak skutecznie dbać o ochronę środowiska przyrodniego – podkreśla PGE.

Liga Ochrony Przyrody jako najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce od 1928 roku zrzesza zarówno miłośników, jak i osoby zawodowo zajmujące się ekologią oraz ochroną środowiska. Działania podejmowane na rzecz edukacji ekologicznej realizowane są między innymi poprzez projekty, konkursy, szkolenia i olimpiady skierowane nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych. Partnerstwo strategiczne z PGE Polską Grupą Energetyczną daje możliwości rozszerzenia działań koncentrujących się na kształtowaniu i budowaniu właściwych postaw człowieka zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, a także popularyzacji wiedzy przyrodniczej. LOP może pochwalić się wieloletnią pracą na polu edukacji przyrodniczej, popartą merytoryczną wiedzą oraz doświadczeniem członków – powiedział Paweł Sałek, prezes Zarządu LOP.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. PGE

reklama

reklama

 

partner merytoryczny