parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe z dofinansowaniem

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projektu, który zgłosił do wsparcia Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych (ZLPK).

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (UMWL) chodzi o przedsięwzięcie kryjące się pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie”.

Lubelskie parki krajobrazowe z dofinansowaniem z RPO

W ramach dofinansowanego projektu przeprowadzona zostanie modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie (gmina Ułęż) z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje również przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej, a także wyznaczenie i oznaczenie szlaku turystycznego. Jego elementem będzie również opracowanie planów ochrony dla kazimierskiego, nadwieprzańskiego i szczebrzeszyńskiego parków krajobrazowych.

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochronnych cennych obszarów parków krajobrazowych, które nie powinny być narażone na nadmierną działalność człowieka oraz tworzenie efektywnych warunków kształtowania postaw proekologicznych – powiedział Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa podczas podpisania umowy o dofinansowanie.

Jak zaznacza UMWL, poza efektem ochronnym, działania w ramach powyższego projektu będą miały również wymiar edukacyjny. Uczniowie i młodzież oraz wszyscy korzystający z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie i ze ścieżki edukacyjnej będą mieli okazję obserwować ptaki gniazdujące w zawieszonych skrzynkach.
Umowa o dofinansowanie opiewa na blisko 1,4 mln zł. Projekt ma być zrealizowany do końca lutego 2021 r.

Na podstawie www.lubelskie.pl

fot. UMWL