park krajobrazowy

Park krajobrazowy włączony do zespołu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P) poinformował, że sejmik województwa podjął decyzję o włączeniu Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

Jednocześnie zmieniła się nazwa Zespołu, która brzmi obecnie: Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Park Krajobrazowy Góry Łosiowe włączony do zespołu parków krajobrazowych

Parki krajobrazowe to nasze wielkie bogactwo – nie tylko przyrodnicze, ale również kulturowe, bo na tych atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie obszarach znajdziemy mnóstwo cennych pamiątek historii i dziedzictwa materialnego. Tak jest również w przypadku Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe, gdzie znajdują się obiekty związane z wybitnym polskim chirurgiem, profesorem Ludwikiem Rydygierem – powiedział Piotr Całbecki, marszałek województwa.

Park Krajobrazowy Góry Łosiowe zajmuje 4,8 ha i powstał przy północnej granicy województwa, na terenie gmin Grudziądz i Rogóźno. W jego granicach znalazł się urozmaicony krajobrazowo teren polodowcowy. Jest tutaj pokryta najlepiej zachowanym w kraju polem wydmowym wysoczyzna morenowa, rozległy kompleks leśny i położone w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły międzywale, terasa zalewowa rzeki i dno doliny Wisły i Osy – wylicza UMWK-P. Na terenie parku występuje 119 gatunków ptaków, kilkadziesiąt gatunków ryb, spotkać można także kumaki nizinne, żaby jeziorkowe i ropuchy zielone. To także korytarz migracyjny łosi. W granicach parku znajdują się też 54 pomniki przyrody.

Urząd marszałkowski wskazuje także, iż na terenie parku znaleźć można wiele świadectw bogatej historii i kultury tych ziem. Wieś Dusocin to miejsce urodzenia światowej sławy chirurga prof. Ludwika Rydygiera, w której do dziś zachowały się ruiny jego domu rodzinnego. Na tym terenie odnajdziemy też ślady osadnictwa olęderskiego, miejsca pamięci narodowej, stanowiska archeologiczne oraz charakterystyczne cechy architektury wiejskiej: budownictwo drewniane i zabudowy z kamieni polnych.

Park Krajobrazowy Góry Łosiowe – jeden z dziesięciu

Park Krajobrazowy Góry Łosiowe został utworzony w maju 2018 r. na mocy uchwały sejmiku województwa. Kształt uchwały został uzgodniony z samorządami lokalnymi z tego obszaru oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Decyzją radnych sejmiku park będzie funkcjonował w ramach podległego marszałkowskiej administracji Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Nowa nazwa jednostki to Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Przy okazji UMWK-P przypomina, że obecnie pod jego auspicjami działa 10 parków krajobrazowych. Są to Wdecki Park Krajobrazowy, Brodnicki Park Krajobrazowy, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Krajeński Park Krajobrazowy, Nadgoplański Park Tysiąclecia, Tucholski Park Krajobrazowy, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego i Park Krajobrazowy Góry Łosiowe.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama