Oznakowanie już jest

Na obrzeżach 44 mazowieckich rezerwatów przyrody zostały umieszczone 174 tablice z nazwami poszczególnych obszarów chronionych. To kontynuacja działań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, które były prowadzone także w 2013 r.
 
Obecnie zakończono znakowanie rezerwatów przyrody, znajdujących się na terenie Nadleśnictw: Celestynów, Grójec, Jabłonna, Łochów, Mińsk, Nowogród, Radom i Siedlce. Stawianie tablic ma być kontynuowane także w przyszłym roku. Dzięki temu wszystkie leśne rezerwaty, położone w woj. mazowieckim, będą posiadały czytelne oznakowanie, zgodne z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wzoru tablic.
 

Partner Portalu

Partner Portalu