Owce jako kosiarki

Owce jako kosiarki w KPN-ie

Owce w roli „żywych kosiarek” pomagają chronić cenne łąki w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN) – przypomina Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW).

Owce jako kosiarki pomogą chronić cenne gatunki

Na łąkach KPN-u wypasane jest stado liczące 70 owiec, a jak zaznacza WFOŚiGW, osoby zatroskane o przyrodę parku narodowego nie mają powodów do niepokoju. Apetyt zwierząt nie zagraża bowiem rosnącym w Parku cennym roślinom. Owce mają pomagać w ochronie półnaturalnych łąk, chronionych m.in. w ramach europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. Projekt wspiera wrocławski Fundusz.

Gdyby nie interwencja człowieka i wypasy owiec, łąki zarosłyby krzewami i drzewami. Te zagłuszyłyby i skazały na wyginięcie cenne gatunki roślin – mówi Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu. Owe cenne przyrodniczo rośliny to m.in.: krokus wiosenny, dziewięćsił bezłodygowy, arnika górska, pierwiosnek wyniosły, a także podkolan zielonawy, kukułka szerokolistna, kukułka Fuchsa i ciemiężyca zielona.

Fundusz zaznacza, że łąki KPN powstały jeszcze w XVIII i XIX w., gdy miejscowa ludność prowadziła tam uprawy i wypasała zwierzęta. – Aż 31 gatunków roślin naczyniowych i mszaków występujących w karkonoskich ekosystemach łąkowych objętych jest ochroną prawną – zaznacza Andrzej Raj, dyrektor KPN-u.

38 tys. zł na wypas owiec

Na łąkach parku narodowego wypasane będzie stado owiec rasy wrzosówka, które jest własnością miejscowego hodowcy. To jedna z najwytrzymalszych ras owiec, doskonale przystosowana do polskich warunków klimatycznych. Dzięki runu z dużą ilością włosów puchowych, wrzosówki tolerują niskie temperatury i mogą przebywać na pastwisku przez cały rok. Na górze Chojnik dzięki pomocy WFOŚiGW we Wrocławiu w 2017 r. powstała także całoroczna owczarnia z przyłączem wody, paśnikami i poidłami.

Aktualnie realizowane zadanie pn. „Zabiegi ochrony czynnej w ekosystemach nieleśnych Karkonoskiego Parku Narodowego”, w którym został dofinansowany wypas owiec, to także tradycyjne wykaszanie łąk i torfowisk, nawożenie łąk obornikiem oraz kilkukrotne wykaszanie rdestowca sachalińskiego – gatunku inwazyjnego.

Dotacja z WFOŚiGW wyniosła 38 tys. zł, a całkowita wartość tego zadania, które jest realizowane od 2018 r. to ok. 160 tys. zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

 

reklama