Otwarte nowe „Zielone Pracownie” na Śląsku

We wrześniu na Śląsku otwarte zostały nowe „Zielone Pracownie”.

Tylko w ciągu dwóch dni 19 i 20 września br. uroczyście otwarto trzy takie pracownie w szkołach podstawowych nr 15 i 26 w Zabrzu oraz w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Twarogu.

W wydarzeniach udział wziął Andrzej Pilot, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW), jednostki, która dofinansowała powstanie tych obiektów ekoedukacyjnych.

Pracownia przyrodnicza pn. „Eko – Strefa Młodego Badacza” w Szkole Podstawowej nr 15 w Zabrzu została wyposażona w zestawy mikroskopów z preparatami, przyrządy do badania wód i gleby oraz nowoczesny sprzęt elektroniczny. W pracowni znalazło się także miejsce na kącik „szperacza i globtrotera” z czasopismami przyrodniczymi oraz grami edukacyjnymi dla młodszych uczniów.

zielona pracownia w Twarogu

Z kolei „Zielona Pracownia” otwarta w Szkole Podstawowej nr 26 w Zabrzu skrywa się pod nazwą „Świat Odkrywców Przyrody”. Będzie ona stanowić dopełnienie posiadanego przez szkołę ogrodu botanicznego, ze zbiorami pochodzącymi z różnych stron świata. W ramach odbywających się w niej zajęć prowadzona będzie m.in. obserwacja materiału roślinnego i zwierzęcego oraz hodowla roślin, które następnie zostaną posadzone w ogrodzie.

Łączna wysokość dofinansowania obu pracowni wyniosła 65 tys. zł.

Modernizacja klasy w szkole w Twarogu, dofinansowana została, w formie dotacji ze środków Funduszu, kwotą w wysokości ponad 32 tys. zł. W ramach przedsięwzięcia dokonany został zakup sprzętu multimedialnego, ergonomicznych mebli oraz wielofunkcyjnych pomocy dydaktycznych, np. modeli owadów.

Na początku miesiąca pracownię, dofinansowaną przez WFOŚiGW, otwarto również w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie.

Na podstawie www.wfosigw.katowice.pl i www.wfosigw.katowice.pl

fot. WFOŚiGW