dąb szypułkowy

Okazały dąb szypułkowy i grupa dębów – nowe pomniki przyrody we Wrocławiu

Wrocław ma nowe pomniki przyrody. Są nimi okazały dąb szypułkowy o obwodzie 520 cm oraz grupa 10 dębów o obwodach od 370 do 517 cm. Objęcie drzew ochroną prawną oraz otoczenie szczególną opieką pozwoli na zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Przyczyni się to również do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i dbałości o walory wrocławskiej przyrody – podkreslił Urząd Miejski Wrocławia (UM).

Drzewa znajdują się na Polach Irygacyjnych, które – zgodnie z rekomendacją przyrodników – na ponad 750 hektarach mają stać się rezerwatem przyrody.

Gdzie można podziwiać okazały dąb szypułkowy i pozostałe nowe pomniki?

Objęty ochroną dąb szypułkowy rośnie w rejonie ulicy Pęgowskiej, natomiast grupę 10 dębów możemy podziwiać w rejonie ulicy Wędkarzy. Drzewa wyróżniają się naturalnym pokrojem, imponującymi rozmiarami oraz wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Ustronna lokalizacja na terenie niezagospodarowanym pozwala na stopniowe dokonywanie się naturalnych procesów starzenia oraz ochronę cennych siedlisk chronionych bezkręgowców. Obiekty uznawane za pomniki przyrody chronione są ze względu na szczególną wartość przyrodniczą (wielkość, pokrój czy wiek), naukową, kulturową, historyczną lub estetyczną i krajobrazową – dodał magistrat.

– Zależy nam, aby we Wrocławiu obejmować ochroną prawną obiekty, w tym wypadku cenne dęby, wyróżniające się spośród innych przedstawicieli tego gatunku zarówno pod względem wymiarów, przepięknego pokroju, jak i wartości przyrodniczych. Tym razem są to okazy zlokalizowane w mniej dostępnych dla mieszkańców miejscach, dlatego już niebawem chcemy udostępnić mieszkańcom lunetę, dzięki której będą mogli je podziwiać – powiedziała Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM.

Łącznie z dwoma nowymi pomnikami przyrody na terenie Wrocławia znajduje się ich obecnie 116. To 94 pojedyncze drzewa, 16 grup, dwie aleje, dwa pnącza oraz dwa skamieniałe pnie drzew. To w sumie 203 obiekty – wyliczył UM.

Ogromna wartość przyrodnicza

Wartość przyrodnicza drzew objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody jest ogromna – podkreślił UM. Większość z nich to gatunki rodzime, przede wszystkim dęby szypułkowe. Coraz większego znaczenia nabierają jednak drzewa obcego pochodzenia. Na przykład platany klonolistne, które we Wrocławiu tworzą wyjątkową w skali kraju populację. Swoich przedstawicieli mają również gatunki rzadkie, np. cypryśnik błotny, tulipanowiec amerykański, kasztan jadalny czy grujecznik japoński – wskazał UM.

– Pomniki przyrody poddawane są w ramach ochrony czynnej pracom pielęgnacyjnym i interwencyjnym. To między innymi usuwanie suszu i zagrażających elementów korony, kontrola, regulacja i montaż mechanicznych wzmocnień korony, ale też zabezpieczanie ubytków, redukcja obwodowa korony oraz poprawa warunków stanowiskowych – podkreśliła Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM.

Nie tylko okazały dąb szypułkowy…

Najstarszymi pomnikami we Wrocławiu są dęby szypułkowe, które zostały ustanowione pomnikami przyrody w 1953 r. To np. dęby w parku Szczytnickim przy ul. Różyckiego, dąb Dziadek i dąb Piotra Własta. Do tego grona należą też okazy rosnące wzdłuż alei 10 dębów na wale Odry za ZOO. Ich obwody sięgają często ponad 6 m. Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów przyrodniczych miasta jest dąb szypułkowy „Paweł”. Rośnie w Arboretum przy ul. Pawłowickiej, na terenie wpisanego do rejestru zabytków zespołu pałacowo-parkowego. Jednym z najstarszych drzew – pomników przyrody jest także Dąb „Jana Dzierżonia”. Jego obwód wynosi 670 cm, a jego wiek ocenia się na ok. 400 lat. Już na długo przed II wojną światową uważany był za wyjątkowo cenny okaz. Natomiast Dąb Dziadek jako jedyny, ze względu na kondycję zdrowotną, wymaga stosowania mechanicznych podpór.

Interesującymi pomnikami przyrody są dwa okazy bluszczu zwyczajnego (Hedera helix). Bluszcz rośnie stosunkowo wolno w porównaniu do innych pnączy, jest za to długowieczny. Jego najstarsze okazy mogą tworzyć formy drzewiaste i osiągać wiek ponad 100 lat. Pierwszy z wrocławskich bluszczowych pomników przyrody wspina się po ścianie wnętrza podwórzowego przy pl. św. Macieja. Drugi okaz rosnący na Wybrzeżu Pasteura 1 za podporę wybrał sobie potężny dąb szypułkowy – będący również pomnikiem przyrody.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu