Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy z dotacją na wykup gruntów

Ponad 300 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) otrzyma Ojcowski Park Narodowy (OPN) na działania związane z ochroną ekosystemów poprzez regulację stanu posiadania. W ramach pięciu popisanych umów możliwy będzie wykup nieruchomości gruntowych leżących na terenie obszaru Natura 2000 w miejscowościach: Wola Kalinowska, Skała, Smardzowice i Ojców. Umowy w tej sprawie zostały podpisane w okresie między 28 lutego a 18 maja 2022 r. – podał NFOŚiGW.

Niezwykle ważna rola parków narodowych

Rola parków narodowych jest niezwykle istotna nie tylko dla zachowania równowagi w przyrodzie, ale dla naszego społeczeństwa, poprzez ich ochronę i dbałość o ich tkankę chronimy także nasze dziedzictwo. Parki są perłami naszej przyrody, domem oraz rezerwuarem niezwykłej fauny i flory dlatego też – poprzez wspólne działania – powinniśmy je chronić i rozwijać, by zachować dla kolejnych pokoleń – zaznacza Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska.

Chcemy, żeby nasze parki narodowe działały jak najskuteczniej i jak najlepiej. Są strażnikami naszego dziedzictwa przyrodniczego, a jednocześnie często ośrodkiem edukacji i życia społecznego w wymiarze, tak lokalnym, jak ponadregionalnym – podkreśla Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW i dodaje: – Jako NFOŚiGW chcemy w realizacji tak rozumianej misji parków, w miarę naszych możliwości, pomagać m.in. przez takie działania jak anonsowane właśnie wykupy gruntów.

By Ojcowski Park Narodowy skutecznie chronił przyrodę

Celem projektu jest wykup nieruchomości gruntowych leżących na terenie zajmowanym przez Ojcowski Park Narodowy, które stanowią ostoję cennych gatunków roślin i zwierząt. Są wśród nich gatunki podlegające ochronie częściowej i ścisłej (m.in. pierwiosnek wyniosły;przywrotnik prawie nagi – umieszczony na czerwonej liście roślin i grzybów Polski; trzmielojad, który jest najcenniejszym ptakiem szponiastym na terenie Parku – gniazdują tu tylko dwie pary, w tym jedna ma gniazdo właśnie w Dolinie Zachwytu oraz nietoperze: podkowiec mały i nocek Bechsteina) – zaznacza NFOŚiGW.

– Działania realizowane w ramach inwestycji mają na celu ochronę zasobów przyrodniczych i kulturowych. Ponadto, z uwagi na niewielką powierzchnię Ojcowskiego Parku Narodowego każde zwiększenie obszaru Parku, gdzie nie będzie prowadzona działalność gospodarcza, jest niezwykle istotne dla ochrony przyrody tego terenu. Wykup działek wyeliminuje zagrożenia związane z niepokojeniem zwierząt, szczególnie ptaków, zapewni ochronę naturalnych procesów przebiegających w lasach, ale również umożliwi prowadzenie zabiegów ochrony czynnej ekosystemów nieleśnych ta forma działań jest jednym z najskuteczniejszych, obok regulacji prawnych, narzędziem zabezpieczającym realizację zadań związanych z ochroną przyrody Parku – podkreśla Jakub Baran, zastępca dyrektora OPN-u.

Ojcowski Park Narodowy zyska ponad 5 ha

Jak wskazuje Narodowy Fundusz, dzięki realizacji inwestycji wykupione zostanie 5,2865 ha gruntów, które zostaną również wsparte w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony siedlisk. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki dotacji z NFOŚiGW przyznanej w ramach programu priorytetowego pn. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

Przy okazji NFOŚiGW przypomina, że Ojcowski Park Narodowy, który został utworzony w 1956 r. znajduje się w woj. małopolskim, ok. 16 km od Krakowa. Położony jest na obszarze czterech gmin: Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Sułoszowa. Zajmuje on powierzchnię ok. 21,46 km².

Narodowy Fundusz podkreśla, że jest to już kolejna forma wsparcia uzyskana w ostatnich latach przez Park w ramach dofinansowania udzielonego przez NFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama