Ogród dendrologiczny

Ogród dendrologiczny z dotacją z NFOŚiGW

Odnowienie kolekcji roślinnej Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach będzie możliwe dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Jak podaje NFOŚiGW, ok. 6 ha Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach (woj. zachodniopomorskie) zostanie poddanych specjalistycznym pracom modernizacyjno-rewaloryzacyjnym. Po ich przeprowadzeniu atrakcją ogrodu będą nowe kolekcje roślinne oraz oryginalne parkowe rozwiązania wodne.

Na przeprowadzenie zaplanowanych prac pozwolić ma dotacja ze środków własnych Funduszu w wysokości 460 tys. zł. Udzielone dofinansowanie pokryje niemal cały koszt przedsięwzięcia, które zamknie się w kwocie nieco ponad 510 tys. zł. Udostępnione środki pochodzą z zasobów programu priorytetowego NFOŚiGW Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej,Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Przekazanie dotacji potwierdziła umowa podpisana przez Artura Michalskiego, wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Mieczysława Mularczyka, wójta gminy Przelewice.

Ogród dendrologiczny wpisany do rejestru zabytków

Fundusz zwraca uwagę, że Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, zajmujący powierzchnię ok. 30 ha, został ukształtowany w latach 1933-1938 w wyniku przekształcenia parku krajobrazowego z końca XVIII w. Następnie w 1922 r. założono tam naturalistyczny, skalny ogród eksperymentalny w stylu japońskiego ogrodu pagórkowatego. W dzisiejszej formie ogród powstał według koncepcji ówczesnego właściciela Conrada von Borsiga – członka Towarzystwa Dendrologicznego. Wtedy to dawny park krajobrazowy przebudowali architekci, nadając mu nową formę opartą, na znacznym zróżnicowaniu poszczególnych grup roślin.

Obecnie – wg NFOŚiGW – jest to jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce, w którym rośnie ok. 1300 gatunków i odmian roślin pochodzących z różnych kontynentów. Jak zaznacza NFOŚiGW, istniejąca kolekcja drzew i krzewów charakteryzuje się estetyką i bogactwem form plastycznych. Ogród słynie z jabłoni ozdobnych, wiśni japońskich, magnolii i różaneczników, ale także bambusów, metasekwoi, miłorzębów chińskich, kasztanów jadalnych, a zwłaszcza symbolu ogrodu – drzewa chusteczkowego (dawidia chińska), którego kwiaty przypominają setki rozwieszonych na drzewie jedwabnych chusteczek. Rośliny pochodzą m.in. z gór Japonii, wyżyn Korei i Chin, Kamczatki a także Ameryki Północnej.

W 1976 r. park wpisany został do rejestru zabytków i jest pod opieką Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Posiada ponadto zezwolenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na działalność ogrodu botanicznego.

Obszar, który zostanie objęty renowacją znajduje się w pasie granicznym ogrodu. Zubożony został z powodu wieloletnich zaniedbań pielęgnacyjnych, szczególnie w latach 1945-1975. W jego skład wchodzą pozostałości ogrodu zimozielonego z kolekcją różaneczników i roślin ozdobnych, parku o charakterze leśnym nad strumieniem oraz podmokłej łąki. Na całym terenie występuje starodrzew w wieku 100-200 lat i okazy kolekcyjne w wieku 80 lat.

Ogród dendrologiczny – cel projektu

Przewidziane prace mają doprowadzić do odtworzenia walorów historycznych tych części ogrodu, które zostały zniszczone lub naruszone w okresie powojennym.

Głównymi celami projektu jest założenie kolekcji rodzaju Rhododendron i Hydrangea (hortensjowate) w postaci ogrodu zimozielonego, a także odtworzenie na powierzchni 2 hektarów łąki co najmniej 80 gatunków roślin rodzimych oraz przywrócenie prawidłowych stosunków wodnych (małej retencji w strefie zachodniego strumienia i wprowadzenie w nim uprawy rdestniczki gęstej).

Fundusz zaznacza, że pas objęty modernizacją jest jedynym fragmentem ogrodu widocznym z drogi publicznej. Prace modernizacyjne będą polegały najpierw na wycince i cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów, a następnie na usunięciu samosiewów i nasadzeń zastępczych, niezgodnych z założeniami historycznymi. W planach jest również odtworzenie wilgotnej łąki, w tym wysiew nasion roślin łąkowych. Przewidziano także regulację stosunków wodnych przez naprawę zniszczonego systemu melioracji wodnych wraz z oczyszczeniem skarp strumienia z samosiewów i zakrzaczeń. W części parku (w ogrodzie zimozielonym) zostaną ułożone ścieżki spacerowe.

– Istotne jest to, że dzięki dotacji z NFOŚiGW będziemy mogli odtworzyć część historyczną. Jesteśmy bowiem nie tylko ogrodem botanicznym, ale też zabytkowym. Odtworzenie ogrodu zimozielonego Conrada von Borsiga sprawi, że będzie u nas pięknie nie tylko wiosną, w okresie najintensywniejszego kwitnienia, ale także w okresie zimowym i przez cały rok. Jestem przekonana, że wielu turystów zechce do nas wracać, żeby wielokrotnie oglądać nową kompozycję i odtworzoną łąkę kwietną. Projekt jest ważny także w aspekcie edukacyjnym. Dzieci będą mogły zobaczyć jak wyglądały łąki, które zachwycały nas w dzieciństwie, jak bogata była ich bioróżnorodność – podkreśliła podczas uroczystości podpisania umowy Beata Osińska, dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

Skorzystają zarówno turyści, jak i mieszkańcy

Z kolei wójt Mularczyk zaznaczył, że bardzo docenia wsparcie finansowe NFOŚiGW dla ogrodu, który uchodzi za „perłę” gminy, powiatu pyrzyckiego i całego województwa zachodniopomorskiego. – Ten obiekt jest dla nas radością, ale również poważnym obciążeniem finansowym. Jesteśmy jednak zgodni, że ogród musi być pielęgnowany i rozwijany. Dofinansowanie z NFOŚiGW pozwoli wreszcie, po latach starań, odnowić i uatrakcyjnić kolekcję roślinną – przyznał szef gminy.

To niezwykle ważne, że unikat, jakim jest Ogród Dendrologiczny w Przelewicach dostanie możliwość stworzenia jeszcze doskonalszej ekspozycji. Dotacja z NFOŚiGW pozwoli upiększyć województwo zachodniopomorskie, ale będzie też miała wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Skorzystają zatem zarówno turyści, jak i mieszkańcy, co mnie ogromnie cieszy – powiedział poseł Michał Jach, obecny podczas uroczystości podpisania umowy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)