Ograniczenie koszenia

Ograniczenie koszenia i łąki kwietne w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp. przygotowuje się do zmian w utrzymaniu niektórych elementów miejskiej zieleni. W ostatnich dniach miejscy specjaliści od zieleni analizowali sytuację m.in. w zakresie takich działań jak ograniczenie koszenia traw i tworzenia łąk kwietnych. Przedstawili władzom miasta propozycję, która jest odpowiedzią na trudną sytuację klimatyczną i przedłużające się okresy suszy. Propozycja została zaakceptowana i w najbliższych dniach rozpocznie się realizacja tego planu – podaje Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (UM).

Jak często koszono trawniki w Gorzowie Wlkp.?

Dotychczas, w mieście na terenach płaskich trawniki były koszone średnio 4 razy w roku, a na skarpach 3 razy. Liczba koszeń była modyfikowana w zależności od różnorodności roślin i od warunków pogodowych. Ze względów bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych koszenia odbywały się częściej 5-6 razy w roku, a w częściach miasta, gdzie nie było takiej konieczności 2-3 razy w roku. Warunki pogodowe powodowały, że modyfikowano również liczbę koszeń na skarpach. W tej regule były dwa wyjątki: w centrum miasta, w parku Wiosny Ludów, ze względu na jego charakter, przyjmowano, że utrzymywana będzie trawa nie wyższa niż 10 cm. Z kolei na terenach nad Wartą (błonia ulicy Fabrycznej, Wału Okrężnego, okolice ścieżki rowerowej przy Moście Lubuskim) planowano średnio 8-krotne zabiegi koszenia – wylicza UM.

Ograniczenie koszenia trawy

Ze względu na występujące okresy suszy uznano, że potrzebne jest ograniczenie koszenia, a aktualna propozycja, której wdrażanie w życie rozpocznie się w najbliższych dniach opiera się na kilku zasadach. W centrum miasta oraz na nadwarciańskich błoniach liczba koszeń zostanie zmniejszona do 2-3 razy w sezonie. Na dużych połaciach miejskich terenów zaplanowano sprzyjanie wytworzeniu naturalnie powstających łąk kwietnych. Jak zaznacza UM, chodzi o park 750-Lecia, park Górczyński, park Przy Szpitalu Psychiatrycznym, błonia za Filharmonią, błonia nad Wartą oraz tereny przy ul. Żelaznej. Zgodnie z zaleceniami specjalistów, zajmujących się tworzeniem łąk kwietnych, koszenie zostanie na tych terenach ograniczone do maksymalnie dwóch razy. Prowadzone będą wykaszania o charakterze porządkującym stref bezpośrednio położonych przy placach zabaw, siłowniach, fontannach, ciągach komunikacyjnych. Pas takich wykoszeń będzie wynosił ok. 1,5 m.

Ograniczenie koszenia również na dużych skarpach

Zmniejszona zostanie również liczba koszeń na dużych skarpach przy ulicach Podmiejskiej, Pomorskiej, Księdza Andrzejewskiego, Moniuszki, Bohaterów Warszawy, Aleji Konstytucji 3-go Maja, Olimpijskiej i przy Alei 11-go Listopada. Będą tam maksymalnie dwa koszenia, a w razie konieczności nawet jedno koszenie. Ze względów bezpieczeństwa wykaszane będą 1,5 metrowe pasy, bezpośrednio przylegające do krawędzi jezdni oraz chodników. Z kolei w szerokich pasach rozdziału dróg powyżej 5 m będą dwa koszenia. Ze względów bezpieczeństwa prowadzone będą wykoszenia pasów przylegających. Natomiast ronda oraz wąskie pasy zieleni przyulicznej (szerokości do 5 m) z powodów bezpieczeństwa będą wykaszane częściej – zaznaczył UM.

Łąki kwietne

We współpracy z fundacją, specjalizującą się w propagowaniu oraz tworzeniu łąk kwietnych na terenach miast, planowane jest założenie łąki o powierzchni ok. 350 m2 w Parku 750-lecia Miasta Gorzowa Wlkp. Jesienią ubiegłego roku teren pod łąkę został wyznaczony i przygotowany do wysiewu. Z fundacji otrzymano nieodpłatnie nasiona roślin kwitnących, które jesienią zostaną wysiane w parku. Łąka kwietna w tym miejscu powstałaby już wiosną, ale na przeszkodzie w pracach stanęła pandemia koronawirusa, która uniemożliwiła pracę fachowców, a potem problemem dla założenia łąki stała się susza. Prace prowadzone będą jesienią – tłumaczy gorzowski magistrat.

Ale – jak zaznacza UM –nie będzie to jedyna kwietna łąka w mieście. W tym roku, jesienią, miasto zaplanowało wykonanie pierwszego etapu tworzenia łąk kwietnych – w Parku Górczyńskim (pow. 1000 m2), w parku 750-lecia (pow. 3000 m2), przy placu zabaw na ul. Matejki (pow. 500 m2) i w pasie rozdziału jezdni przy al. Księdza Andrzejewskiego (pow. 3500 m2). Jedyną przeszkodą ograniczającą te plany może być trudna sytuacja finansowa budżetu miasta. Wtedy ich realizacja może przesunąć się w czasie.

Miasto będzie też sprzyjało samoistnemu tworzeniu się łąk w miejscach opisanych wcześniej, co może się stać na skutek ograniczenia koszenia traw.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Gorzowa Wlkp.

fot. sozosfera.pl