Odznaczenie dla Hanny Grunt

Podczas odbywającej się w Pałacu Prezydenckim konferencji pt. „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski” Bronisław Komorowski, prezydent RP, wręczył Złote Krzyże za zasługi dla ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska. Jednym z odznaczeń udekorowana została Hanna Grunt, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Konferencja odbywała się w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd dla Polski” i była okazją do debaty na tematy dotyczące zarządzania przestrzenią publiczną oraz kształtowania kultury architektonicznej, w związku z prezydencką inicjatywą ustawodawczą mającą na celu ochronę polskiego krajobrazu.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl

Partner Portalu

Partner Portalu