Odtwarzanie przyrody i krajobrazu w parkach narodowych

Odtwarzanie przyrody i krajobrazu w parkach narodowych

Projekty parków narodowych związane z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych, mają szansę na dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Budżet ogłoszonego naboru to 10 mln zł – informuje NFOŚiGW.

Odtwarzanie przyrody i krajobrazu w parkach narodowych z dotacjami z NFOŚiGW

Dofinansowanie, w wysokości do 100% kosztów, będzie możliwe w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

Czas na składanie wniosków – w ramach naboru ciągłego (dokumenty oceniane będą na bieżąco) – przewidziano od 20 sierpnia br. do 29 marca 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków, która wynosi 10 mln zł.

Jak zaznacza NFOŚiGW, pod uwagę będą brane dwa rodzaje przedsięwzięć. Chodzi o odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków w parkach narodowych oraz urządzeń i obiektów służących ich ochronie, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych. Przy czym beneficjenci muszą pamiętać, że do wsparcia nie kwalifikują się koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż. Ponadto parki narodowe będą mogły ubiegać się o dotacje na odtworzenie małej infrastruktury turystycznej, w tym udrożnienie i naprawę szlaków turystycznych (również zniszczonych bądź uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych).

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama