Odstrzał? Tylko w razie konieczności

20 października br. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję zezwalającą na odstrzał niedźwiedzia, który zaatakował w Bieszczadach człowieka. Jednak zwierzę zostanie odstrzelone tylko wówczas, jeśli sztab fachowców, po odnalezieniu zwierzęcia, oceni, że jest to konieczne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzi.
 
W skład sztabu weszli przedstawiciele wszystkich jednostek zaangażowanych w sprawę odnalezienia podkarpackiego niedźwiedzia: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Policji, bieszczadzkich samorządów, Parków Narodowych – Bieszczadzkiego i Tatrzańskiego, GOPR-u, a także Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
 
Niedźwiedź to zwierzę chronione – jest to gatunek z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, zgodnie z prawem krajowym jest również gatunkiem objętym ochroną ścisłą, wymagającym ochrony czynnej. Trzeba podkreślić, że przypadki agresji zwykle są spowodowane przez ludzi lekceważących podstawowe zasady postępowania przy spotkaniu z niedźwiedziem, a niezwykle rzadkie wypadki atakowania ludzi są często wynikiem nieumyślnego zaskoczenia zwierzęcia przez człowieka.
 

Partner Portalu

Partner Portalu