Odnowiona zieleń w Bytomiu

Odnowiona zieleń w Bytomiu

W ramach podsumowania projektu pn. „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu” zorganizowanego 13 września br. przez Stowarzyszenie MYbytomianie oraz Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej (MZZiGK) odwiedzona została większość miejsc, w których przeprowadzono tzw. zieloną rewitalizację i znajduje się odnowiona zieleń w Bytomiu.

– Wiemy, że jakość naszego życia zależy m.in. od dbałości o przestrzeń wokół nas. Dlatego cieszę się, że możemy pochwalić się kolejnymi ładnymi, zielonymi miejscami – mówił Robert Białas, dyrektor MZZiGK.

Przejazd śladem odnowionych parków, rozpoczęto od skweru Georga Brüninga przy Urzędzie Miejskim w Bytomiu (UM). Ten zieleniec jest częścią zabytkowego Parku Miejskiego, a w ramach projektu odnowy zieleni remontu doczekały się alejki, pojawiły się nowe ławki oraz dodatkowe kosze na odpady. Na uwagę sługują też nowe nasadzenia drzew i krzewów – wylicza bytomski magistrat.

Odnowiona zieleń w Bytomiu, czyli rewitalizacja parków

Kolejnym przystankiem na zielonej mapie Bytomia był Park Mickiewicza w Rozbarku. Jak podaje UM, park został założony na początku XX w. poprzez wykorzystanie naturalnego lasu, a obecnie jest miejscem cichym i kameralnym. – Przeprowadzona w ramach projektu przebudowa drzewostanu związana była z wprowadzeniem pasów zieleni izolacyjnej od strony ul. Chorzowskiej. W miejscach starych nasadzeń topól, które zostały wycięte, nasadzono rzędy nowych drzew i bylin – powiedział dyrektor Białas.

Jak wskazuje magistrat, prace remontowe prowadzone były też w niewielkim Parku Konopnickiej w Karbiu, gdzie powstały nowe alejki w miejscach tzw. przedeptów. Zostały tam także posadzone nowe drzewa i krzewy oraz założono lub odnowiono trawniki.

Wyremontowane alejki, cieki wodne, nowe drzewa i krzewy, tarasy widokowe – to wizytówka kolejnego odnowionego terenu zieleni, jakim jest zabytkowy Fazaniec w Szombierkach. Tam zakończył się III etap prac, dzięki któremu mieszkańcy mogą spacerować po alejkach pokrytych naturalnym kruszywem (5350 m2) lub kostką granitową (610m2). Z wybudowanych tarasów widokowych mogą podziwiać odnowiony ciek wodny, a do parku wiodą wyremontowane schody.

Największe zmiany możemy zaobserwować na położonym w centralnej części parku płaskowyżu, gdzie powstały drewniane platformy widokowe. Wcześniej ta część parku nie była zagospodarowana. Aby tu spacerować trzeba było przedzierać się przez gąszcz roślinności – mówił Łukasz Fuglewicz z MZZiGK.

Odnowiona zieleń w Bytomiu, projekt objął także skwery

Bytomski magistrat zaznacza, że w ramach projektu „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu” prace przeprowadzono także na dwóch skwerach w Szombierkach. Na skwerze przy ul. Zabrzańskiej nie ma już błota i szczątków zieleni, jest natomiast zagospodarowany skwer, na którym założono trawnik, wybudowano alejkę i zamontowano ławki. Posadzono też prawie 750 roślin, wśród których nie zabrakło różnych odmian krzewów czy traw ozdobnych.

Z kolei prace zieleniarskie na skwerze przy ul. Nowakowskiego kosztowały prawie 163 tys. zł. Tam również powstały alejki posadzono trawniki oraz inne rośliny, które dobrze znoszą miejski klimat. Łącznie posadzono prawie 660 sztuk roślin, m.in. berberysy, irgi czy pęcherznice kalinolistne.

Odnowiona zieleń w Bytomiu – prace wciąż trwają

Jednocześnie UM zwraca uwagę, że jeszcze do końca października potrwają prace w Parku Ludowym w Miechowicach, gdzie prowadzony jest m.in. gruntowny remont alejek. W ramach prac zostanie posadzonych prawie 13,5 bylin, w tym kwiatów bylinowych, ponad 8,5 tys. krzewów i prawie 50 drzew. Odnowienia doczeka się też 4198,86 m² alejek oraz 9391 m² trawników. Projekt odnowy parku zakłada również wykonanie oczka wodnego, wokół którego stworzona będzie ścieżka dydaktyczna, wzdłuż której znajdą się ogrody roślinne, np. roślin cieniolubnych, paprociowych, sensorycznych – zapachowych, wabiących motyle czy ptaki.

Projekt „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. – poprawa jakości środowiska miejskiego, a całkowita wartość projektu wynosi prawie 15,5 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Bytomiu

fot. UM w Bytomiu