Warszawski program ochrony środowiska na kolejne lata. Jaki będzie?

Poprawa jakości powietrza, wzmocnienie bioróżnorodności czy rozwój błękitno-zielonej infrastruktury – to część tematów, które zostaną ujęte w jednym z dokumentów opracowywanych dla stolicy. Chodzi o warszawski program ochrony środowiska na lata 2025-2030. Swoje zdanie, w materii podejmowanej przez opracowanie będą mogli wyrazić m.in. mieszkańcy. W miniony poniedziałek (19 lutego 2024 r.) ruszyły konsultacje społeczne dotyczące opracowania – podał Urząd m.st. Warszawy (UM).

Program ochrony środowiska dla Warszawy będzie obejmował 11 obszarów tematycznych

Obecnie w stolicy obowiązuje „Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024”. Dokument opisuje aktualny stan środowiska na terenie miasta, wskazuje też podstawowe problemy i cele dotyczące ochrony środowiska. Dokument wskazuje również główne działania, jakie podejmuje miasto, by te cele osiągnąć. Jego kontynuacją będzie nowy Program, który obejmie lata 2025-2030. Będzie on także nawiązywał do innych obowiązujących w stolicy dokumentów, m.in. „Zielonej Wizji Warszawy” czy „Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku”.

Tematycznie „Program ochrony środowiska na lata 2025-2030” będzie uwzględniał 11 obszarów. Magistrat wskazał tutaj:

•                poprawę jakości powietrza;

•                ochronę klimatu;

•                poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych;

•                poprawę klimatu akustycznego;

•                ochronę i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi;

•                rozwój systemu gospodarki odpadami;

•                ochronę i utrzymywanie we właściwym stanie istniejących terenów i obiektów błękitno-zielonej infrastruktury;

•                rozwój błękitno-zielonej infrastruktury miasta;

•                zachowanie i wzmocnienie bioróżnorodności;

•                zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowanie postaw proekologicznych;

•                usprawnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Magistrat zachęca: wypowiedz się!

O tym, jakie są największe wyzwania Warszawy w zakresie ochrony środowiska, mogą opowiedzieć też mieszkańcy. Dlatego na platformie konsultacyjnej Urzędu m.st. Warszawy dostępna jest elektroniczna ankieta. Dokument można wypełnić też osobiście w siedzibie Biura Ochrony Środowiska (pl. Bankowy 2).

Do bezpośredniego kontaktu w sprawie projektu Programu stworzono adres mailowy: pos@um.warszawa.pl. Dodatkowo zaplanowano dyżur mobilnego punktu konsultacyjnego (21 marca br. w godzinach 13:00-16:00 na „patelni” przy stacji metra Centrum oraz 17 maja br. w godzinach 13:00-16:00 na Bulwarach Wiślanych). W tej materii będą również prowadzone dyżury telefoniczne pod numerami: 22 443 25 54 oraz 22 443 25 64. Będą one dostępne 18 kwietnia br. w godzinach 13:00-16:00 oraz 5 czerwca br. w godzinach 16:00-19:00.

Wnioski zbierane będą do 30 czerwca 2024 r.

Co dalej?

W II połowie roku mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem dokumentu i przedstawić swoje uwagi – zarówno w siedzibie biura, jak i podczas specjalnie organizowanych spotkań. Planowane są również kolejne dyżury telefoniczne – zapowiedział UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny