Ochrona zwierzyny drobnej

W ramach „Programu poprawy warunków bytowania i rozwoju populacji kuropatwy w Polsce” myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego „Łoś” w Olsztynie wypuścili 700 kuropatw. Półroczne ptaki wypuszczono na wolność 8 lipca br. m.in. w gminach Jedwabno i Lubomino. Myśliwi otrzymali dofinansowanie na powyższe działania z Polskiego Związku Łowieckiego.
 
To druga tego typu akcja myśliwych z „Łosia”. W zeszłym roku do lasów trafiło 500 kuropatw. – Z obserwacji, jakich dokonaliśmy, wynika, że ptaki dobrze się zaaklimatyzowały – mówi Jan Łukasik, łowczy WKŁ „Łoś”. – Staraliśmy się jak to tylko możliwe, aby im to ułatwić. Miejsce ich wypuszczenia nie wybrano przypadkowo. W ostatnich latach intensywnie redukowaliśmy w tych miejscach stany drapieżników, głównie lisów.
 
Ptaki zostały rozwiezione w kilka miejsc w czterech obwodach dzierżawionych przez koło. Myśliwi będą teraz je dokarmiać. Mają przygotowane także specjalne domki, gdzie w chwili zagrożenia będą mogły schować się przez skrzydlatymi drapieżnikami. – Wybraliśmy miejsca, gdzie kuropatwy mają największe szanse przeżycia w środowisku naturalnym – tłumaczy Cyprian Czerwiński z WKŁ „Łoś”. – Nie uchronimy, niestety, przed drapieżnikami skrzydlatymi. Przed nimi muszą się już bronić same.
 
Myśliwi zapewniają, że ptaki nie zostaną przeznaczone do odstrzału. – Chcemy w ten sposób wzbogacić środowiska naturalne i naprawić to, co natura i człowiek w pewnym okresie zniszczyły. Mamy nadzieję, że zwierzyna drobna, w tym też kuropatwa, odrodzi się już na dobre na naszych terenach – dodał J. Łukasik.
 
Łowczy przygotowują się już do kolejnych reintrodukcji, które odbędą się wczesną jesienią w sześciu obwodach łowieckich na terenie powiatu szczycieńskiego. Tym razem beneficjentem realizującym to zadanie będzie Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodnicze. Myśliwi wypuszczą wówczas 90 kuropatw. Cała akcja zostanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu