Ochrona zwierząt

Ochrona zwierząt w stolicy

Ruszyły prace nad koncepcją budowy przejścia dla zwierząt pod ul. Pułkową. Bielański korytarz połączy Puszczę Kampinoską z brzegiem Wisły – informuje Urząd m.st. Warszawy (UM).

Dzięki przejściu dzikie zwierzęta będą mogły przemieszczać się z daleka od samochodów, co zwiększy również bezpieczeństwo kierowców – podkreśla stołeczny magistrat.

W Warszawie mamy wiele cennych przyrodniczo miejsc. Należy do nich obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, Las Nowa Warszawa i Uroczysko Las Młociny. To malownicze tereny objęte szczególną ochroną. Mieszkańcy mogą tam spotkać naturalne siedliska unikatowych gatunków ssaków i ptaków. Zrównoważony rozwój stolicy jest niezwykle ważny dla ochrony środowiska. Podczas budowania, modernizacji ulic i przejazdów pamiętamy o ważnej roli przyrody. Ta inwestycja pozwoli zachować bezpieczeństwo mieszkańców na drodze oraz sprawi, że zwierzęta będą miały lepsze warunki do życia – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Ochrona zwierząt w ramach dofinansowanego projektu

Miejscy specjaliści opracowują teraz plan budowy korytarza szerokości 20 m i wysokości 4 m. Będą mogły nim spacerować duże zwierzęta, takie jak łosie czy sarny. Obecnie ul. Pułkowa jest dla nich potencjalnym zagrożeniem, gdy chcą przedostać się z Lasu Młocińskiego do brzegu Wisły i z powrotem. Szacuje się, że w Kampinoskim Parku Narodowym żyje ok. 300 łosi. W tym roku Staż Miejska i Lasy Miejskie – Warszawa przyjęły łącznie 15 zgłoszeń o łosiach, 10 o lisach i 29 zawiadomień o sarnach zauważonych na Bielanach.

ochrona zwierząt

Przy okazji UM wskazuje, że celem kolejnego podejmowanego przedsięwzięcia jest poprawa połączeń wybranych starorzeczy z Wisłą. Działania te mają sprawić, że nadrzeczne tereny wzbogacą się o kolejne tarliska ryb, godowiska płazów a także miejsca lęgowe ptaków. Warszawscy ogrodnicy zadbają również o lepszą kondycję łęgów oraz usuną z międzywala niepotrzebne ogrodzenia. Ułatwi to zwierzętom migrację po leśnych terenach stolicy, a także poprawi estetykę przestrzeni.

Poprawimy warunki przepływu w bocznych odnogach rzeki przez przebudowę istniejących przegród. Warszawiacy będą mogli cieszyć się bujną roślinnością i różnorodnością fauny nadwiślańskich brzegów. To będzie wspaniałe miejsce do odpoczynku i rekreacji – podkreśla Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Międzywale Wisły w Warszawie zyskało status obszaru Natura 2000, bowiem występują tam rzadkie w skali europejskiej gatunki np. zimorodek, bielik, wydra i różanka. Planowane w ramach projektu pn. „Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy” modernizacje mają zostać zakończone najprawdopodobniej w 2020 r. Wartość projektu wynosi 13,6 mln zł z czego ponad 9,5 mln zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Dofinansowanie przedsięwzięcia możliwe będzie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. 2 x UM Warszawy

 

reklama