Ochrona siedlisk przyrodniczych

Ochrona siedlisk przyrodniczych ze wsparciem NFOŚiGW

Biebrzański Park Narodowy (BPN) otrzyma od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dotację na wykup gruntów prywatnych, leżących w granicach parku.

Takie działanie ma pomóc w lepszej ochronie zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk – podkreśla NFOŚiGW.

Umowę regulującą przekazanie dofinansowania w wysokości ponad 45,5 tys. zł podpisali 2 sierpnia br. Małgorzata Adamska, p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW oraz Andrzej Grygoruk, dyrektor BPN-u. Źródłem dofinansowania dla parku narodowego jest program priorytetowy Narodowego Funduszu. Program ów kryje się pn. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. Warto zaznaczyć, że koszt projektu wynosi dokładnie tyle co kwota dofinansowania.

Ochrona siedlisk przyrodniczych Biebrzańskiego Parku Narodowego dzięki wsparciu NFOŚiGW

Głównym celem przedsięwzięcia BPN-u będzie pozyskanie w sumie ponad 5 hektarów gruntów prywatnych, mieszczących się na terenie parku narodowego. Pierwokup będzie miał miejsce w powiatach: monieckim (gmina Trzcianne), sokólskim (gmina Dąbrowa Białostocka), grajewskim (gmina Radziłów i Grajewo) oraz augustowskim (gmina Lipsk). Przewidziane do wykupu działki położone są nie tylko na terenie parku, ale także na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Biebrzańska oraz specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Biebrzy.

To są ważne dla nas działania, ponieważ gdy mamy inną własność w parku narodowym, równocześnie mamy problemy z realizacją zadań ochronnych. Kupujemy głównie nieużytki w sensie możliwości ich rolniczego wykorzystania. Bardzo często są one cennymi siedliskami przyrodniczymi różnych gatunków ptaków i roślin, Natury 2000 itd. Może zaistnieć sytuacja, że takie działki obejmiemy nawet ochroną ścisłą, bo przecież w parku ta kategoria również funkcjonuje. Na przykład tam, gdzie znajdują się fragmenty cennych lasów, planujemy wprowadzenie tego typu porządku – zaznaczył po podpisaniu umowy dyrektor Grygoruk.

Przy okazji NFOŚiGW przypomina, że Biebrzański Park Narodowy został założony w 1993 r. Jest położony na terenie Kotliny Biebrzańskiej w woj. podlaskim. Obejmuje m.in. dolinę Biebrzy w środkowym jej biegu. Na jego terytorium znajdują się słynne Bagna Biebrzańskie i ostoje ptaków IBA (Important Bird Area).

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW/M. Sobota. Od lewej: Leszek Jóskowiak, kierownik Wydziału Ochrony Przyrody w Departamencie Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW, Katarzyna Zaczek p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW, Andrzej Grygoruk, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego i Anna Jarosz, koordynator projektu z Wydziału Ochrony Przyrody w Departamencie Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW.

reklama