Ochrona pszczół – nabór wniosków w Wielkopolsce

Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW).

W ramach naboru można ubiegać się o dofinansowanie na zakładanie i odbudowę pszczelich rodzin, na zakup sprzętu pszczelarskiego oraz innych środków i materiałów do produkcji pasiecznej, a także na zapewnienie odpowiedniej bazy pożytkowej dla pszczół w odległości do 1 km od pasieki. Wsparciem objęte będą także szkolenia lub warsztaty dla pszczelarzy i osób zainteresowanych pszczelarstwem.

Dofinansowanie w formie dotacji udzielone będzie ze środków własnych Funduszu, a polegać będzie na refundacji poniesionych kosztów, w wysokości do 95% kosztów kwalifikowanych (poniesionych po dacie złożenia wniosków).

O wsparcie mogą się ubiegać podmioty posiadające osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające takiej osobowości, którym przysługuje zdolność prawna oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w WFOŚiGW do 29 września br.

Na podstawie www.wfosgw.poznan.pl

fot. pixabay.com