Ochrona przyrody na poligonie

Zapoznanie się z zasobami przyrody poligonu wojskowego w Nowej Dębie, który znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Sandomierska, oraz zaznajomienie się z lokalizacją planowanych do rozbudowy lądowisk dla śmigłowców (obecnie dla ww. przedsięwzięć toczą się postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko) – to cele wizji terenowej, które przyświecały reprezentantom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 
Tego typu wizytacja wpisuje się w zalecenia Ministra Obrony Narodowej oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odnośnie współpracy służb nadzorujących obszary Natura 2000 z przedstawicielami resortu obrony narodowej.
 
Należy dodać, iż dzięki nieprzerwanej od wielu lat działalności poligonu, na rozległym obszarze występuje wiele cennych gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk przyrodniczych. W Nowej Dębie można spotkać m.in. jedną z największych na Podkarpaciu populację lelka i jedyną w województwie, skrajnie nieliczną, populację cietrzewia. Jest tu również największe w regionie skupienie suchych wrzosowisk i muraw napiaskowych. Sprzyja to występowaniu modliszek, trzech gatunków skalników (motyli preferujących suche siedliska) oraz wawrzynków główkowych.
 

Partner Portalu

Partner Portalu