Ochrona przyrody

Ochrona przyrody na kursie

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że na swojej platformie e-learningowej udostępniła bezpłatny kurs „Ochrona przyrody w prawie i praktyce”.

Kurs został opracowany w ramach projektu LIFE pt. „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”.

Ochrona przyrody na kursie e-learningowym

Jak podaje GDOŚ, kurs zawiera podstawowe informacje na temat regulacji prawnych oraz kompetencji organów i instytucji w obszarze ochrony przyrody. Omawia także możliwość zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz prawnej ochrony przyrody w Polsce.

Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu prawnej ochrony przyrody mogą od stycznia br. nieodpłatnie korzystać z kursu „Ochrona przyrody w prawie i praktyce” po zalogowaniu się na platformie e-learningowej.

Kurs składa się z trzech modułów: Prawo ochrony przyrody, Kompetencje i współpraca podmiotów zaangażowanych w ochronę przyrody, Partycypacja publiczna i udział społeczny w prawnej ochronie przyrody. Jak podaje GDOŚ, na ich ukończenie należy przeznaczyć łącznie ok. 5 godzin zegarowych.
Treści merytoryczne tych modułów opierają się głównie na regulacjach zawartych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Uczestnicy kursu, w przystępny sposób, poznają dzięki niemu m.in. cele i formy ochrony przyrody oraz zakazy obowiązujące w obszarowych i obiektowych formach ochrony przyrody. Kurs przybliża także podmioty i organy opiniodawczo-doradcze zaangażowane w prawną ochronę przyrody oraz uprawnienia organizacji społecznych określone w prawie administracyjnym, karnym i cywilnym.

Zdobywanie wiedzy przy pomocy Kursu urozmaica kilkanaście interaktywnych ćwiczeń. Dodatkowo, autorzy kursu podpowiadają, gdzie szukać praktycznych informacji, takich jak lista roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową. Po zapoznaniu się z całym materiałem dydaktycznym kursu, możliwe jest przystąpienie do testu wiedzy i wygenerowanie imiennego certyfikatu.

Kurs e-learningowy „Ochrona przyrody w prawie i praktyce” powstał w ramach prowadzonego przez GDOŚ projektu LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, we współpracy z instytucjami wspierającymi realizację projektu, czyli Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Komendą Główną Policji, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Prokuraturą Krajową oraz regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama