Ochrona przyrody – konkurs

Ochrona przyrody – konkurs dla funkcjonariuszy

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) zaprasza komendy i komisariaty policji oraz straże gminne (miejskie) do udziału w konkursie „Interwencja dla przyrody”.

Konkurs ma promować efektywną ochronę przyrody oraz wiedzę na temat obszarów Natura 2000. Do udziału mogą zgłaszać się wyłącznie komendy i komisariaty policji oraz jednostki straży gminnej (miejskiej).

Ochrona przyrody – konkurs dla policjantów i strażników miejskich (gminnych)

Zadanie konkursowe polega na opisaniu dwóch interwencji związanych z ochroną przyrody oraz przeprowadzonych w tym zakresie konsultacji z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Pod uwagę będą brane wyłącznie interwencje przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat od przesłania zgłoszenia. Jak podkreśla GDOŚ, warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest ukończenie kursu „Ochrona przyrody w prawie i praktyce”, dostępnego bezpłatnie na platformie e-learningowej e-natura2000.gdos.gov.pl.

Chęć udziału w konkursie można zgłaszać do 20 maja 2018 r. W tym celu wystarczy wysłać formularz konkursowy na adres e-mail: masz_prawo@gdos.gov.pl. Do formularza muszą zostać dołączone dwa imienne certyfikaty, potwierdzające ukończenie ww. kursu e-learningowego przez funkcjonariuszy danej jednostki.

Każda z wymienionych jednostek policji lub straży gminnej (miejskiej) może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń do konkursu. Wówczas każde ze zgłoszeń musi zawierać formularz konkursowy oraz dwa certyfikaty, wystawione na nazwiska różnych funkcjonariuszy/strażników. Niezależnie od liczby zgłoszeń, certyfikaty oraz opisane w formularzu interwencje nie mogą powtarzać się.

Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Komendy Głównej Policji, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz organizatora. Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę będzie brane m.in. zaangażowanie uczestnika w interwencję, sposób opisania interwencji i konsultacji z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, a także udział dodatkowych podmiotów w interwencji.

Nagrodami głównymi w konkursie jest 50 zestawów złożonych z latarek Ledlenser MT14 i lornetek Delta Optical Forest II 12×50.

Organizator przewidział także 50 zestawów nagród pocieszenia. W skład każdego zestawu wchodzą dwie książki: „Ptaki, Fauna Polski”, autorstwa Doroty Zawadzkiej oraz „Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski”, Władysława Matuszkiewicza.

Konkurs „Interwencja dla przyrody” został zorganizowany w ramach prowadzonego przez GDOŚ projektu LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama