Ochrona przyrody

Ochrona przyrody z dofinansowaniem

Są pieniądze dla dyrekcji ochrony środowiska na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Od 2 do 31 stycznia 2018 r. NFOŚiGW będzie czekał na wnioski o dofinansowanie ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Nabór dotyczy zadań, które będą realizowane od 2019 r. przez Generalną i regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

Ochrona przyrody z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Zakres tematyczny naboru obejmuje: opracowanie planów ochrony rezerwatów przyrody, prowadzenie działań ochronnych w rezerwatach przyrody realizowanych na podstawie zatwierdzonych planów ochrony, a także przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez gatunki chronione (wymienione w art. 126 ustawy o ochronie przyrody).

Nabór odbywa się w ramach krajowego programu priorytetowego pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Na realizację programu w latach 2018-2020, NFOŚiGW zarezerwował 23,6 mln zł.

Beneficjentami tego instrumentu finansowego są państwowe jednostki budżetowe, a konkretnie dyrekcje ochrony środowiska.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

 

reklama