Ochrona kulika wielkiego

Ochrona kulika wielkiego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) poinformowała, że w celu zwiększenia liczebności populacji kulika wielkiego prowadzi długofalowy projekt ochrony tego gatunku.

Przedsięwzięcie jest realizowane w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański.

Jak zaznacza RDOŚ, bazując na doświadczeniach ornitologów z Europy Zachodniej, opracowany został Krajowy Plan Ochrony Kulika Wielkiego. W planie określono najlepsze praktyki w zakresie ochrony tego gatunku.

Ochrona kulika wielkiego w obszarze Natura 2000

Głównym założeniem Planu jest zwiększenie sukcesu lęgowego kulika w najważniejszych ostojach gatunku w Polsce. Czynna ochrona lęgów polega na grodzeniu gniazd (ma to zmniejszać presję drapieżczą), sztucznej inkubacji jaj oraz podkładaniu klutych jaj lub piskląt do gniazd kulików wielkich. W tym zakresie prowadzone są też działania podjęte przez RDOŚ.

Wiosną br. w omawianym obszarze Natura 2000 udało się odnaleźć tylko cztery gniazda kulika. We wszystkich gniazdach jaja zastąpiono drewnianymi atrapami, a jaja przetransportowano do inkubatora, gdzie wykluło się kilkanaście piskląt. Niestety wskutek sporego zagrożenia ze strony drapieżników atrapy jaj bardzo szybko zniknęły z gniazd i w krótkim czasie wszystkie pary straciły lęgi. Dlatego młode ptaki, po wykluciu są chowane w specjalnej wolierze. Po osiągnięciu lotności wszystkie młode zostaną wypuszczone na łąkach, na których ich rodzice zbudowali gniazdo. Przed wypuszczeniem kuliki zostaną zaopatrzone w specjalne obrączki ornitologiczne umożliwiające ich identyfikację. Jak podaje RDOŚ w tym roku, jak dotąd na wolność wypuszczono cztery ptaki.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaznacza, że podjęte w ubiegłym roku działania ochronne, w tym sztuczna inkubacja jaj oraz odchów piskląt, przyczyniają się do podniesienia sukcesu lęgowego kulika wielkiego. Być może wypuszczone pisklęta wrócą w najbliższych latach na łąki w dolinie Obry i zasilą lokalną populację. Jedno z ubiegłorocznych piskląt obserwowano na zimowisku w środkowej Francji, jednak w krótkim czasie zostało zabite w trakcie polowania – dodaje RDOŚ.

Czynna ochrona lęgów w obszarze Natura 2000 jest działaniem wynikającym z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004. Ochrona gatunku finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na podstawie poznan.rdos.gov.pl

fot. RDOŚ w Poznaniu

 

reklama