Ochrona i tradycja

Wystartował program, dzięki któremu możliwe będą nie tylko ochrona cennej przyrody Ponidzia, ale także powrót do tradycji wypasu zwierząt. Gdyby Nadnidziański Park Krajobrazowy przekształcić w park narodowy, to w rankingu tych już istniejących, pod względem walorów przyrodniczych, znajdowałby się w połowie stawki – podkreśla Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
 
W minionych latach – głównie z powodów finansowych – niemożliwe było właściwe utrzymanie części tych terenów. Zmieni się to za sprawą projektu pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”, który otrzymał dofinansowanie z Programu Life+. Przedsięwzięcie jest warte ponad 5,2 mln zł.
 
Głównym celem projektu jest podjęcie działań, które umożliwią poprawę stanu i zachowania ekosystemów siedlisk przyrodniczych, a także ochronę rzadkich gatunków roślin, jak m.in. sierpik różnolistny i dziewięćsił popłocholistny, groszek panoński, len włochaty czy wiśnia karłowata. Dodatkowo w ramach zadania zostanie założona plantacja nasienna, która będzie stanowiła rezerwę gatunków roślin typowych dla Ponidzia.
 
Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest zakup 200 owiec i 10 kóz. Przywrócenie wypasów, które na tym obszarze nie były prowadzone od kilkudziesięciu lat, pozwoli na utrzymanie siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie. Ponadto powstaną nowe miejsca pracy i niezbędna infrastruktura.
 
Partnerami projektu są gminy Pińczów, Kije, Wiślica, Złota i Nowy Korczyn, Starostwa Powiatowe w Busku-Zdroju i Pińczowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, Lokalne Grupy Działania „Słoneczny Lider” i „Ponidzie” oraz Stowarzyszenie Turystyczno-Agroturystyczne „Ponidzie”.
 
Na podstawie: www.sejmik.kielce.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu