bociana czarnego

Ochrona bociana czarnego w Nadleśnictwie Pińczów

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP) poinformowała, że na jej terenie zostały ustanowione dwie nowe strefy ochrony ostoi bociana czarnego. Łącznie na terenie nadleśnictw radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych, jest już 59 stref ochrony rzadkich i chronionych ptaków.

Ochrona bociana czarnego – wyznaczono nowe strefy

Nadleśnictwo Pińczów w lutym 2024 r. zwróciło się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ) o ustalenie dwóch stref ochrony ostoi bociana czarnego. Nadleśnictwo zaproponowało nowe granice stref. Ostoje są miejscami rozrodu i regularnego przebywania ptaków na terenie Nadleśnictwa Pińczów i Leśnictwa Kazimierza. Strefy zostały ustanowione przez RDOŚ, Decyzjami Dyrektora RDOŚ w Kielcach znak: WPN-I.6442.2.2024.SK oraz znak: WPN-I.6442.3.2024.SK z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia strefy ochrony ostoi bociana czarnego (Ciconia nigra), tj. miejsca rozrodu i regularnego przebywania w leśnictwie Kazimierza.

Jak informuje RDLP, zasady związane z tworzeniem stref wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zostały w nim określone gatunki wymagające ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania oraz wielkość stref ochrony. W przypadku bociana czarnego, strefa ochrony ścisłej to obszar w promieniu do 200 m od gniazda, a częściowej do 500 m (z terminem ochrony okresowej od 15 marca do 31 sierpnia). Przepisy związane z tworzeniem strefy ochrony ostoi dla bociana czarnego datują się od 1983 r., kiedy to w formie rozporządzenia objęto ochroną miejsca lęgowe 10 najbardziej zagrożonych gatunków ptaków – podała RDLP.

Nie tylko bocian czarny. Jakie jeszcze gatunki objęto ochroną?

Po ustanowieniu nowych stref w Nadleśnictwie Pińczów, na terenie RDLP w Radomiu jest 59 stref ochrony rzadkich i chronionych ptaków – podkreśla RDLP. Najliczniejsze są strefy wokół gniazd bociana czarnego, których jest 41. Ponadto wyznaczono 15 stref wokół gniazd bielika, dwie dla ochrony cietrzewia, jedna dla puchacza. Ciekawostką jest strefa wyznaczona dla ochrony ważki iglicy małej w Nadleśnictwie Stąporków.

W Nadleśnictwie Pińczów ustanowionych jest siedem stref ochrony ostoi bociana czarnego. Świadczy to o dogodnym środowisku dla bytowania tego gatunku na wskazanym terenie oraz o tym, że w ramach działania nadleśnictwa możliwa jest realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody i zrównoważonej gospodarki leśnej – podkreśla RDLP. Ważna jest też współpraca z przyrodnikami.

Leśnicy wraz z ornitologami z Komitetu Ochrony Orłów od lat obserwują bociany i ptaki drapieżne pojawiające się na terenie lasów. Pomagają w tym montowane w sąsiedztwie gniazd fotopułapki. W ubiegłym roku stwierdzono wyprowadzenie lęgów na dwóch nowych gniazdach. Przed sezonem lęgowym bieżącego roku przesłano wniosek do RDOŚ, a jednocześnie nie podjęto już prac gospodarczych w obrębie zaplanowanych stref ochrony ostoi. Jak co roku przyrodnicy z KOO będą obrączkować pisklęta na wszystkich zasiedlonych gniazdach – powiedział Lech Drożdżowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów.

Garść informacji na temat bociana czarnego

Zdarza się, że do leśników docierają informacje zwrotne z zakresu monitoringu ptaków.

Nadleśnictwo Pińczów może się pochwalić wiadomością powrotną z zimowiska jednego z podopiecznych leśniczego Piotra. Otóż 18 grudnia 2016 roku został zaobserwowany żywy bocian czarny zimujący w Parku Narodowym Nairobi w Kenii, a którego zaobrączkowano 19 czerwca 2016 roku w Leśnictwie Kazimierza, aż 5951 km od gniazda. Bocianowi wykonano zdjęcie i odczytano numer kolorowej obrączki – dodał L. Drożdżowski.

Bociany czarne zakładają gniazda w lesie, budują je na okazałych drzewach. Zdobywają pokarm brodząc w płytkich śródleśnych ciekach. Pisklęta i osobniki dorosłe odżywiają się głównie niewielkimi rybami. Uzupełnieniem pokarmu są płazy oraz drobne bezkręgowce.

Na podstawie nadesłanej informacji

rys. Lasy Państwowe

Partner Portalu

Partner Portalu