Obszary „naturowe” oznakowane

17 obszarów Natura 2000, położonych na terenie woj. świętokrzyskiego, zostało oznaczonych nowymi tablicami. Oznakowanie stanęło na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ). Łącznie ustawiono 170 tablic informujących o nazwach obszarów „naturowych”.
 
Oznakowano granice obszarów: Uroczysko Pięty PLH260012, Ostoja Pomorzany PLH260030, Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041, Dolina Bobrzy PLH260014, Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034, Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040, Ostoja Kozubowska PLH260029, Ostoja Stawiany PLH260033, Ostoja Nidziańska PLH260003, Dolina Mierzawy PLH260020, Krzemionki Opatowskie PLH260024, Lasy Skarżyskie PLH260011, Ostoja Brzeźnicka PLH260026, Dolina Czarnej PLH260015, Ostoja Przedborska PLH260004, Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 i Dolina Kamiennej PLH260019.
 
Tablice lokalizowano głównie w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych oraz na terenach Lasów Państwowych.
 
Wykonanie i ustawienie tablic zostało sfinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz własnych RDOŚ-u.
 

Partner Portalu

Partner Portalu