Obserwacje ptaków na terenach otwartych ZUOK

Obserwacje ptaków na terenach otwartych ZUOK „Orli Staw”

W dniach 3 i 5 lutego br. ornitolodzy, Paweł Dolata z Ostrowa Wielkopolskiego i Zbigniew Jedrysiak z Kalisza prowadzili obserwacje ptaków na terenach otwartych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK).

Obserwacje ptaków na terenach otwartych ZUOK – stwierdzono mewy nawet z Litwy

Jak wskazuje ZUOK, w ramach intensywnych obserwacji ornitologicznych prowadzonych na terenach otwartych ZUOK stwierdzono po ok. 500 mew srebrzystych i białogłowych. Pośród nich udało się znaleźć ptaki zaobrączkowane i odczytać numery pięciu pochodzących z różnych miejsc w Polsce (m.in. z niedalekiego zbiornika Przykona i z Jeziora Pakoskiego k. Inowrocławia) oraz dwóch mew srebrzystych z Litwy (obie z jeziora Kretuono koło Święcian na Wileńszczyźnie). Naliczono również ok. 50 kruków.

Obserwacje ptaków na terenach otwartych ZUOK – młody bielik nad „Orlim Stawem”

Jednocześnie ZUOK podkreśla, że najciekawszą obserwacją była ta przeprowadzona 5 lutego, kiedy to nad Zakładem zauważono młodego orła bielika. Wszystkie obserwacje przeprowadzone na terenach ZUOK „Orli Staw” trafią do Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków – Zakładu Ornitologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Po więcej informacji związanych z ornitologicznymi obserwacjami podkaliski zakład odsyła do profilu w mediach społecznościowych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Paweł T. Dolata

reklama

reklama

reklama

reklama