(Ob)rady ochrony przyrody

3 lipca 2014 r. w Kalsku odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Na spotkaniu pojawili się – oprócz członków RROP-u – także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Posiedzenie otworzył i prowadził prof. dr hab. Ludwik Lipnicki, przewodniczący Rady.
 
W trakcie spotkania omówiono m.in. realizowane zadania z zakresu ochrony przyrody, wykonane w ramach planów ochrony dla rezerwatów przyrody, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, a także ochrony gatunkowej. Przedstawiono również działania, które są przewidziane do wykonania w perspektywie nadchodzących miesięcy.
 
Rada mogła także zapoznać się z realizacją planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w woj. lubuskim w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09-00 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. Ponadto omówiono tematykę nowo powołanych form ochrony przyrody w Lubuskiem w latach 2013-2014.
 
Na podstawie: http://gorzow.rdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu